Vše o pilates: Historie, vývoj a základní principy + tipy na online lekce

Když se řekne pilates, lidé si většinou vybaví skupinu žen různého věku, které cvičí na podložkách, přičemž ono pomalé cvičení spočívá v rozvážném kmitání. Ve skutečnosti se jedná o propracovaný a náročný rehabilitační cvičební program původně vytvořený pro zraněné válečné veterány, nikoliv pro něžně pohlaví. Co vše o pilates víte?

Ve zdravém těle je zdravý duch 

Pravidelný fyzický pohyb je nesmírně důležitý k udržení a nejlépe i k neustálému zlepšování fyzické kondice a vzhledu, ale i pro celkovou psychickou pohodu. Všimněte si, že aktivní lidé jsou většinu času dobře naladěni a usměvaví, mají energie na rozdávání a bývají daleko více spokojeni se sebou i svými životy. 

Pilates představuje jeden z mnoha osvědčených způsobů, jak tohoto cíle můžete dosáhnout bez velkých investic a užívat si zdravého a funkčního těla až do pozdního stáří. Jeho přínos na lidské zdraví je ale mnohem širší. 

Pokračujte ve čtení a dozvíte se o pilates nejen vše podstatné, ale také spoustu zajímavostí navrch.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ
Velký přehled sportů, cvičení i skupinových lekcí pro ženy

Historie a další zajímavosti o pilates

Na rozdíl od jógy je pilates poměrně mladým cvičebním programem. V podstatě se jedná o kombinaci toho nejlepšího z východní a západní filozofie. Prezentováno je jako tělesné cvičení vnímající tělo a mysl jako nerozlučnou dvojku, chcete-li dvě poloviny jednoho celku. Dalo by se též říci, že tělo je mysl a mysl je tělo.  

Kdo byl Joseph Hubertus Pilates (1883 až 1967)

Chcete-li pilates pochopit do hloubky, seznamte se nejprve s tím, kdo jej vymyslel. Jmenoval se Joseph Hubertus Pilates a pocházel z Německa. Josepha Pilata lze ve zkrátce popsat jako vášnivého sportovce celoživotně prahnoucího po nových vědomostech a zkušenostech v oblasti zdraví a zdravého těla, trenéra a tak trochu i zdatného podnikatele.

Ke sportu Josepha Pilata přivedlo chatrné zdraví. Choroby, jež jej jako dítě sužovaly, porazil díky nadšení do sportu. V mládí se věnoval gymnastice a boxoval, plaval, šermoval, lyžoval i se potápěl. Vedle těchto běžných sportů jej velmi zaujala východní cvičení jóga a tchai-ťi (též tai-chi a taiji) založená na koncentraci a dýchání, a rozhodl se je i vystudovat.

Ještě před první světovou válkou se přestěhoval do Anglie, kde mimo jiné působil jako učitel sebeobrany pro detektivy. Během války dělal ošetřovatele a navrhl cvičební vybavení a sérii cviků, s jejich pomocí vracel zraněné a zmrzačené vojáky do normálního života. 

Na začátku 20. let se přestěhoval do USA. Usadil se v New Yorku, kde spolu se svou ženou Clarou, kterou potkal na své plavbě do Ameriky, založil studio a začal učit vlastní metodu tělesného cvičení Contrology orientovanou na kontrolu a ovládání svalů myslí. Zároveň usiluje o harmonii těla a ducha. Také si nechal patentovat cvičební stroje, které navrhoval a konstruoval se svým bratrem Fredem.

„Získání a potěšení z fyzické a duševní pohody jsou k nezaplacení, pokud mezi námi dnes existuje takové štěstí. Je však ideální usilovat se o to, a podle našeho názoru lze tuto jedinečnou trojici vyváženého těla, mysli a ducha dosáhnout pouze prostřednictvím Contrology.“ Joseph Pilates.

Pilatova metoda cvičení na speciálních strojích i na zemi

Pilatova metoda Contrology byla a stále je velmi úspěšná a postupně se rozšířila do celého světa. Ve 40. letech minulého století ji vyhledávali profesionální tanečníci, sportovci, ale také slavní herci (např. George Balanchine a jeho tanečníci, Martha Graham, Katharine Hepburn, Madonna, Gregory Peck, Charlize Theron a další).

Co se moc neví, je to, že v 90 % se pilates zabývá cvičením na speciálních strojích a pouze 10 % se týká vykonávání cviků na zemi či podložce.

Původně se metoda cvičila ve specializovaných studiích a na speciálních strojích s kladkami a pružinami, které Joseph H. Pilates vymyslel. Cílem cvičení bylo dosažení řízeného pohybu vedeného ze silného středu těla. Cvičení na pilates strojích pod vedením instruktora je preciznější, intenzivnější a zvládnou jej i méně zkušení. 

Cviky na strojích jsou koncipovány tak, aby posílily všechny svalové skupiny těla a současně zlepšovaly flexibilitu. Pružiny zabudované ve strojích kladou svalům odpor, který je postupně zvyšován s tím, jak roste síla cvičícího. Dosáhne se tak plynulé zátěže šetrné ke kloubům a šlachám.

Ukázka cvičení na stroji pilates reformer:

Cvičení pilates na podložce

Joseph rovněž vymyslel ucelený cvičební program 34 cviků bez strojů a pomůcek, který popsal jako nejtěžší formu cvičení pro pokročilé klienty. 

Provedení jednotlivých cviků neusnadňuje žádný stroj a cvičí se pouze s vahou segmentů těla a důmyslným přesouváním těžiště. Popsat je můžeme jako 34 schodů vedoucích na vrchol pyramidy, kterou se myslí perfektní fyzická a psychická kondice. 

Odcvičit kompletní sestavu 34 původních Pilatových cviků je výzva i pro fyzicky zdatného a zkušeného instruktora, natož pro klienta, který cvičí pilates jednou dvakrát týdně. Naštěstí existují modifikace těchto původních cviků, jež lze přizpůsobit na míru každému cvičenci s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav a fyzickou kondici.

Dnes tato forma pilates, jež obsahuje více než 500 cviků, patří ke standardní nabídce lekcí ve fitness centrech a fyzioterapeutů. Dokonce vznikají hybridní formy pilates jako yogilates či Menezesova metoda, Stott Pilates a další.

Současná metoda pilates se dělí na MAT work (cviky na podložce) a APPARATUS work (cviky na strojích). Všechny cviky jsou založené na zapojení břišních svalů a svalů zad zejména v oblasti beder. Jedná se o low-impact cvičení, které nezatěžuje klouby, byť se jedná o intenzivní cvičení. 

„Po deseti lekcích se budete lépe cítit, po dvaceti lekcích budete lépe vypadat, po třiceti lekcích budete mít nové tělo.” Joseph Pilates.

Filozofie, principy a zdravotní přínosy cvičení pilates

Stěžejní pro lekci pilates je nácvik pilotních pozic (poloh), mezi něž patří relaxační leh na zádech, klek, sed na židli a stoj. Tyto cviky se zdají být až příliš snadné, ale jejich správné provedení ovlivňuje kvalitu a přínos celého cvičení. 

K základním cvikům se postupně přidávají náročnější cviky. Jednotlivé cviky na sebe plynule navazují v přesně daném pořadí. Při cvičení jsou stále namáhány hluboké a povrchové svalové vrstvy těla. 

Každá lekce by měla začít krátkou relaxací doprovázenou vhodnou hudbou. Umět relaxovat je pro pochopení rovněž důležité. 

Základní principy pilatovy metody cvičení

Principy metody formulovali až Pilatesovi následovníci. Někteří uvádí až devět principů. Za základní principy je považováno šest z nich, přičemž všechny lze nalézt v každém cviku.

Pokračovatelé Pilata Philip Friedman a Gail Eisen na začátku 80. letech 20. století napsali knihu Pilatesova metoda pro tělesnou a duševní kondici (The Pilates Method of Physical and Mental Conditioning), která mimo jiné obsahuje 6 základních principů pilates:

 1. Soustředěnost pohybu (koncentrace)
 2. Řízený pohyb (kontrola)
 3. Pohyb vycházející ze středu těla (powerhouse)
 4. Plynulost pohybu (flow)
 5. Přesnost pohybu (preciznost)
 6. Správné dýchání (breathing)

Základem je soustředění se na plynulé provedení cviku v každém okamžiku. Cvičení nelze provádět automaticky. Jde o dokonalou souhru mysli, dýchání a pohybu. Mysl kontroluje svaly, které dělají jen to, co se od nich chce. Nezbytnou součástí cvičení je správná dýchací technika. Zde se využívá laterální dýchání, které pomáhá udržet svaly středu v činnosti, a přitom zůstávat uvolněný.

Co znamená powerhouse?

Pilatesova metoda klade důraz na pevné a stabilizované centrum těla, jehož lze dosáhnout kontrolovaným posílením hlubokých svalů páteře, které označil za centrum síly celého těla, za jeho jádro, a nazval jej Powerhouse

Powerhouse je zásadní pro správné držení těla. Je to také místo, z něhož vycházejí všechny naše pohyby. Představuje pojítko mezi horní a dolní částí těla, které synchronizuje v jeden dokonalý pohybový vzorec.

Oslabený powerhouse znamená slabé a nefunkční hluboké stabilizační svaly, které mívají za následek nejen špatné držení těla a bolesti zad, ale i další zdravotní problémy.

Proč je dobré cvičit pilates

Od počátku se pilates zaměřuje na posílení a rozvoj vnitřního stabilizačního svalového systému, nácvik správného dýchání a jeho koordinaci s fyzickým pohybem. Cílem je posílení takzvaného středu těla (core), zlepšení koordinace pohybu, zmírnění nebo ideálně odstranění svalových dysbalancí

Rozsah působení pilates na lidské zdraví je mnohem širší. Nerozvíjí pouze fyzickou kondici, ale současně zlepšuje koncentraci, sebeovládání a přináší psychickou pohodu. Pilates vám může pomoci dosáhnout i silnějšího a ohebnějšího těla či vyrovnanější a harmonické osobnosti.

proč cvičit pilates
Protahování je zvlášť důležité, pokud máte sedavé zaměstnání.

Největší výhody cvičení pilates:

 • posílení středu těla a všech svalových skupin
 • cíleně posílení slabých částí pohybového systému
 • korekce svalových dysbalancí
 • zlepšení držení těla a koordinace dechu s pohybem
 • zmírnění až odstranění bolestí zad
 • obnovení přirozené flexibility
 • rozvoj fyzické kondice
 • zmírnění dopadů stresu na fyzické i psychické zdraví
 • zvýšení celkové psychické pohody
 • lepší spánek
 • pomoc návratu do formy po úrazech, operacích pohybového systému i po porodu

Připravili jsme pro vás přehled fitness center, která nabízí lekce pilates. Zatím si můžete najít lekce v těchto městech: Brno, České Budějovice, Opava, Ostrava, Pardubice, Praha 1, Praha 5, Zlín.

Původní Contrology versus současné pilates

Současné pilates se od původní verze Contrology liší v mnoha směrech. Kurzy pilates jsou v současné době sice přístupnější a rozšířenější než dříve, ale zdaleka ne všichni instruktoři jej učí správně. Pod označením pilates se často cvičí něco jiného. Zájemci by tedy při výběru kurzů pilates měli být obezřetní.

Zásadní je zvládnout cvičení na podložce. Pilates stroje představují část metody, která může zájemcům přinést další zkušenosti. Nejdůležitější však je, abyste se provádění cviků učili u zkušeného instruktora.

„Pilates cvičení je výjimečné v mnoha směrech. Především ve zdravém pojetí metody cvičení. Spojujete dech s pohybem a protože je 90 % cviků na zemi, v lehu, nezatěžujete klouby, ale pouze procvičujete svaly, což je ideální pro naše tělo. Dalším velkým benefitem je to, že pilates může cvičit jakákoliv věková skupina a lidé různých výkonností: cvičení se dá lehce uzpůsobit každému. Pokud pilates cvičíte pravidelně, zbavíte se například bolestí zad a vaše fyzická i fyziognomická kondice bude dlouho na skvělé úrovni. Mně pilates rozhodně prodloužilo životnost na jevišti aspoň o 10 let. Zatímco jiné tanečnice končí před 40 rokem, já jsem mohla na jevišti tančit ještě nedávno.”

Leona Qaša Kvasnicová, profesionální tanečnice, choreografka a instruktorka pilates 

Využívání cvičebních pomůcek v současné podobě pilates

Při cvičení pilates se využívají cvičební pomůcky, jejichž benefitem je vedle zpestření lekcí usnadnění či naopak zvýšení náročnosti prováděných cviků. 

Nejčastěji jsou to následující pomůcky:

 • pěnové válce a rollery, 
 • velké gymnastické míče, overbally a jiné balanční pomůcky, 
 • pilates kruhy
 • rotační disky
 • cvičební gumy neboli expandéry.

Několik tipů na video lekce pilates

Pilates na dovolenou s lektorkou: tanečnicí Qašou

Pilates na celé tělo (Contours Brno)

Total Body Pilates Workout

30 minut Pilatesu na celé telo

45 minút Pilatesu na celé telo s gumou

Pro koho je pilates vhodné

Pro všechny bez ohledu na věk či pohlaví. Je určené pro ženy i muže, mladé i starší osoby, začátečníky i fyzicky aktivní jedince, amatérské i profesionální sportovce. 

Představuje ideální doplňkovou aktivitu pro běžné sporty typu běh, cyklistika, plavání a další. Po konzultaci s lékařem bývá doporučováno pilates cvičit při bolestech zad a problémech s pohybovým aparátem i jako součást rehabilitace. Ideální je pilates cvičit 2 až 3krát týdně po dobu 30 až 60 minut. 

Pilates je vhodné například pro:

 • osoby, které sportují minimálně
 • fyzicky aktivní jedince
 • vášnivé, rekreační i profesionální sportovce
 • osoby s chronickou bolestí zad
 • lidi s nadváhouobezitou
 • lidi s opakovaným napěťovým zraněním
 • osoby trpící nadměrným stresem
 • lidi se zájmem o prevenci osteoporózy, inkontinence a jiných chorob
 • těhotné ženy

Pilates se přizpůsobí každému. Může to být vojenský dril, pokud chcete a potřebujete, aby byl. Stejně tak může být jemným až fyzioterapeutickým cvičením respektujícím stav vašeho těla.

„Pilates bylo původně cvičení pro muže: vojáky. Opět další z předsudků, že pilates je pouze pro ženy. Naopak. Já mám ve svých lekcích i muže a jak si to pochvalují. Rozhodně jsou na tom lépe než mnozí muži, kteří chodí do posilovny a posilují jen vnější svaly. S tím se ale musí mužské ego poprat a jít to vyzkoušet.” 

Leona Qaša Kvasnicová, profesionální tanečnice, choreografka a instruktorka pilates

KTERÉ DALŠÍ OSOBNOSTI SE DO PILATES ZAMILOVALY? Sharon Stone, Courteney Cox, Minnie Driver, Julia Roberts, Barbra Streisand, Brad Pitt či golfista Tiger Woods.

Závěrečné shrnutí: Pilates představuje cestu k dobré fyzické kondici a zdraví

Pilates je úžasná cvičební metoda, s jejíž pomocí můžete dosáhnout:

 • silného středu těla, lepšího držení těla a lepší fyzické kondice obecně,
 • zmírnění až odstranění svalových dysbalancí a bolestí pohybového aparátu,
 • celkově lepší psychické pohody a kvalitnějšího spánku.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ
Velký přehled sportů, cvičení i skupinových lekcí pro ženy

Vyzkoušejte také:

 

Zjistěte za pár vteřin, zda máte na svou výšku optimální váhu

Jsem . Je mi let.

Vážím kg. Měřím cm.

Monika Šaríková

Monika Šaríková

Když jsem před léty studovala historii a literaturu, nenapadlo by mě, že se nakonec budu živit psaním. Jednoznačně nejradši se věnuji psaní o zdravém životním stylu. Miluji dobré jídlo, ráda vařím, ujetá jsem zejména na českou a asijskou kuchyni, zbožňuji přírodu a pohyb. Mezi mé velké sportovní lásky patří zejména běh, kolo, turistika a jóga :). Nově jsem kromě textařky také funkční trenérkou.