Redakční politika

Naším posláním je poskytovat čtenářům přesné, zasvěcené a praktické informace o zdraví, kondici a hubnutí. Zavazujeme se dodržovat nejvyšší redakční standardy, abychom zajistili, že náš obsah bude nejen užitečný, ale také důvěryhodný a informace vědecky podložené.

Náš závazek poskytovat důvěryhodné informace

Chápeme důležitost přesných informací o zdraví. Proto se zavazujeme:

Spoléhat na důvěryhodné zdroje: Naše články jsou založeny na informacích získaných z důvěryhodných zdrojů, včetně publikací odborných časopisů, respektovaných zdravotnických organizací a autoritativních zdravotnických webových stránek. Vědomě se snažíme používat údaje založené na důkazech, kterými dokládáme svá tvrzení a doporučení.

Příspěvky odborníků: Na našem obsahu se podílejí především odborníci na výživu (zejména absolventi vysokých škol s odborností nutriční terapeut či specialista, kteří vedou vlastní praxe), certifikovaní trenéři a profesionálové s ověřitelnými referencemi v oblasti zdraví, výživy a fitness.

Naše zdroje

Abychom zachovali transparentnost vůči našim čtenářům, otevřeně uvádíme příklady našich hlavních zdrojů. Pro lepší přehled je rozdělujeme na české a mezinárodní, což odráží náš závazek poskytovat lokálně relevantní i celosvětově uznávané informace.

České zdroje

 • Český statistický úřad (czso.cz): Poskytuje statistická data týkající se zdraví, demografie a životního stylu v České republice.
 • dTest (dtest.cz): Nabízí spotřebitelské informace včetně testů a recenzí produktů pro zdraví.
 • Fér Potravina (ferpotravina.cz): Zaměřuje se na spravedlivé potravinové praxe a výživu.
 • Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (ff.upce.cz): Akademický výzkum a vzdělávání v oblasti tělesné kultury a zdraví.
 • Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita (fsps.muni.cz): Nabízí poznatky z akademického výzkumu ve sportovních vědách a zdraví.
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova (ftvs.cuni.cz): Poskytuje výzkum a vzdělávání v oblasti tělesné výchovy a sportovní vědy.
 • FZV (fzv.cz): Platforma věnovaná vzdělávání a informacím v oblasti zdravotní péče.
 • Institut klinické a experimentální medicíny (ikem.cz): Přední lékařský výzkumný ústav v České republice.
 • Institut moderní výživy (institutmodernivyzivy.cz): Zaměřuje se na současnou vědu o výživě a vzdělávání.
 • Informační systém Masarykovy univerzity (is.muni.cz): Obsahuje akademické publikace a výzkum v různých oblastech včetně zdraví a fitness.
 • Margit (margit.cz): Nabízí poradenství v oblasti výživy a řízení hmotnosti.
 • NZIP (nzip.cz): Zaměřuje se na veřejné zdravotní informace a iniciativy.
 • Obesitas (obesitas.cz): Věnuje se prevenci a řízení obezity.
 • Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova (prf.cuni.cz): Poskytuje vědecký výzkum a vzdělávací zdroje.
 • Děti proti obezitě (sdetmiprotiobezite.cz): Iniciativa zaměřená na boj proti dětské obezitě.
 • STOB (stob.cz): Nabízí programy a informace o zastavení obezity.
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz): Reguluje farmaceutické produkty, včetně těch souvisejících s hubnutím a fitness.
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (szpi.gov.cz): Zajišťuje kvalitu a bezpečnost potravinových produktů.
 • Státní zdravotní ústav (szu.cz): Poskytuje veřejné zdravotní informace, výzkum a služby.

České zdroje vybíráme pro jejich místní význam a autoritu v oblasti zdraví, fitness a výživy.

Mezinárodní zdroje

 • Americká vědecká společnost pro sportovní medicínu (acsm.org): Přední autorita ve sportovní medicíně a vědě o cvičení.
 • BBC Health (bbc.com): Nabízí širokou škálu zpráv a článků souvisejících se zdravím.
 • Better Health Channel (betterhealth.vic.gov.au): Poskytuje informace o zdraví a medicíně ověřené odborníky ve zdravotnictví.
 • Britská nadace pro srdce (bhf.org.uk): Informace o zdraví srdce a prevenci nemocí.
 • Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (cdc.gov): Přední národní veřejnozdravotnický institut Spojených států.
 • Diabetes UK (diabetes.co.uk): Poskytuje komplexní informace o řízení a prevenci diabetu.
 • Vydavatelství zdravotní péče Harvard (health.harvard.edu): Nabízí bohaté zdroje informací o zdraví a wellness z Lékařské fakulty Harvardovy univerzity.
 • Healthline (healthline.com): Poskytuje informace založené na vědeckých studiích o zdraví, wellness a výživě.
 • Mayo Clinic (mayoclinic.org): Autoritativní zdroj lékařského výzkumu a informací.
 • National Health Service (nhs.uk): Britská zdravotní informační služba nabízející komplexní zdravotní poradenství.
 • Světová zdravotnická organizace (who.int): Přední mezinárodní organizace veřejného zdraví.

Zdroje obsahující publikované vědecké studie

Dále čerpáme ze zdrojů, které publikují vědecké studie relevantní pro oblasti zdraví, fitness a výživy:

 • British Journal of Sports Medicine (bjsm.bmj.com): Přední mezinárodní recenzovaný časopis v oblasti sportovní medicíny.
 • BMC Women's Health (bmcwomenshealth.biomedcentral.com): Zaměřuje se na všechny aspekty zdravotní péče u žen.
 • BMJ (bmj.com): Britský vědecký, recenzovaný lékařský týdeník. Založen byl v roce 1840 a patří tak k nejstarším lékařským periodikům.
 • BMJ Open (bmjopen.bmj.com): Poskytuje přístup k otevřenému a transparentnímu výzkumu ve všech oblastech medicíny.
 • Digital NHS (digital.nhs.uk): Obsahuje údaje a výzkum o zdravotní péči ve Velké Británii.
 • Europe PMC (europepmc.org): Databáze vědeckých prací v oblasti života a biomolekulárních věd.
 • Hindawi (hindawi.com): Publikuje recenze odborných prací pokrývající široké spektrum disciplín.
 • Journal of Epidemiology and Community Health (jech.bmj.com): Zaměřuje se na studie ovlivňující zdraví lidí.
 • Journal of the International Society of Sports Nutrition (jissn.biomedcentral.com): Zaměřuje se na výzkum v oblasti sportovní výživy a doplňků.
 • Lippincott Williams & Wilkins Journals (journals.lww.com): Nabízí širokou škálu lékařských a zdravotnických časopisů.
 • PLOS Journals (journals.plos.org): Poskytuje otevřený přístup k vysokokvalitnímu mezinárodnímu výzkumu.
 • Springer (link.springer.com): Poskytuje přístup k širokému spektru vědeckého výzkumu.
 • ResearchGate (researchgate.net): Sociální síť speciálně vytvořená pro vědeckou komunitu. Platforma má uživatelům usnadnit vzájemnou komunikaci a spolupráci a umožnit bezplatný přístup k vědecké literatuře.
 • Sciendo (sciendo.com): Nabízí přístup k širokému spektru akademických výzkumů a publikací.

Mezinárodní zdroje jsou celosvětově uznávanými autoritami v oblasti zdraví a wellness, což zajišťuje, že je náš obsah v souladu s nejnovějšími světovými standardy a objevy v těchto oblastech.

Redakční proces

Náš redakční tým před zveřejněním každý obsah důkladně prověřuje, aby zajistil přesnost, srozumitelnost a relevantnost. Naše články také pravidelně aktualizujeme, aby odrážely nejnovější zdravotní pokyny a výsledky výzkumů.

Prohlášení o partnerském programu

V magazínu se můžete setkat s odkazy na produkty a služby, které doporučujeme. Chceme být transparentní a upřímní k našim čtenářům, a proto vás informujeme, že některé z těchto odkazů mohou být tzv. affiliate odkazy.

To znamená, že pokud se rozhodnete provést nákup prostřednictvím těchto odkazů, můžeme obdržet malou provizi bez jakýchkoli dalších nákladů pro vás. Tyto provize nám pomáhají financovat a udržovat vysokou kvalitu obsahu, který vám poskytujeme.

Zaručujeme vám, že naše doporučení produktů a služeb jsou vždy založena na našich skutečných hodnoceních, analýzách a přesvědčeních o jejich kvalitě a užitečnosti pro naše čtenáře, a nejsou ovlivněna žádnými affiliate partnerstvími. Naše priorita je vždy poskytnout vám hodnotné informace, které vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů v oblasti zdraví a fitness.

Naše tipy nenahrazují doporučení vašeho lékaře

Zavazujeme se poskytovat kvalitní a ověřené informace týkající se zdraví, hubnutí a zdravého životního stylu. Přesto musíme zdůraznit, že obsah publikovaný na našich stránkách slouží výhradně pro vzdělávací a informativní účely a nenahrazuje profesionální lékařskou péči, diagnózu nebo léčbu.

Doporučujeme všem našim čtenářům, aby před zahájením jakéhokoli nového zdravotního programu, dietního plánu nebo fitness režimu vždy konzultovali svůj zdravotní stav se svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Rozhodnutí následovat jakékoliv rady nebo informace (publikované jak u nás v magazínu, tak obecně na internetu) by mělo být učiněno s plným uvědoměním vlastní odpovědnosti a na základě individuálního posouzení.

Spolupráce s našimi čtenáři

Věříme v sílu komunity a důležitost zapojení našich čtenářů. Vítáme zpětnou vazbu, podporujeme diskusi a vždy hledáme způsoby, jak zlepšit náš obsah, aby odpovídal potřebám a zájmům našeho publika.

Máte nápad, námět nebo konstruktivní zpětnou vazbu, jak bychom mohli vylepšit publikovaný obsah? Jsou nějaká témata, která vás zajímají a my se jim věnujeme nedostatečně?

Budeme rádi, když nám napíšete na e-mail redakce@bezhladoveni.cz nebo se zapojíte do diskuze na Facebooku či Instagramu.