Žlučníková dieta: Co jíst a čemu se vyhnout?

Žlučník. Drobný orgán pod játry, který hraje významnou roli v procesu trávení tuků. Životně důležitý sice není, ale problémy s jeho funkcí mohou doposud klidný život pořádně zkomplikovat. Jak se stravovat při obtížích spojených se žlučníkem? Lze stravou rozvoj nebo průběh jednotlivých onemocnění ovlivnit? Jak se vypořádat se žlučníkovými kameny či s vyoperovaným žlučníkem? Na to se podíváme v dnešním článku. 

K čemu slouží žlučník a co je žlučníková dieta?

Žlučník je malý váčkovitý orgán, který se nachází pod játry, v pravé horní části břicha. Pomocí žlučovodů je propojen s játry a střevy. Jeho hlavní úlohou je skladování, koncentrace a regulace uvolňované žluči, která se tvoří v játrech. Samotná žluč je nezbytná pro trávení tuků. 

Při konzumaci jídla s obsahem tuku se žlučník stahuje a tím dochází k uvolňování žluči do tenkého střeva, kde se tuky mohou rozložit a vstřebat. 

Co je žluč?

Žluč je žlutohnědá vazká tekutina, složená ze žlučových kyselin (ty jsou vytvářeny z cholesterolu), fosfolipidů, žlučových barviv, sodíku, chloridů a vody. Pokud se z různých příčin funkce žlučníku poškodí, dochází k narušení nebo úplné blokaci toku žluče do střeva a s tím souvisejícím komplikacím v procesu trávení tuků. 

Co když žlučník nefunguje?

Podle závažnosti a míry narušení funkčnosti žlučníku se přistupuje k opatřením, mezi které patří i úprava životosprávy včetně konkrétních dietních opatření, které lze označit jako tzv. žlučníková dieta. Konkrétní laicky řečeno dieta při žlučníku se individuálně nastavuje podle toho, zda je třeba dalším problémům a komplikacím předcházet nebo je mírnit, anebo je nutné se vypořádat se stavem, kdy je nezbytné žlučník z těla odstranit. [1]

Jaké jsou principy žlučníkové diety?

Stručně a souhrnně lze žlučníkovou dietu označit jako soubor cílených preventivních a léčebných dietních opatření, která individuálně upravují celkové množství, konkrétní složení a výběr tuků

Zároveň se zaměřují na optimální příjem vlákniny, která ovlivňuje samotné vstřebávání tuků. Upravují se jednotlivé velikosti porcí a jejich rozložení do celého dne. Současně je kladen důraz na výběr sacharidů, resp. množství přidaných cukrů ve stravě. 

Celkově je také potřeba se zaměřit na vhodný životní styl, který vede k udržení optimální hmotnosti, jakožto předpokladu k udržení zdraví a prevence rozvoje onemocnění včetně těch, co souvisejí s funkcí žlučníku. Naprosto zásadní je individuální přístup, který musí být založen na konkrétní zdravotní situaci. 

principy žlučníkové diety

Dieta by měla být vždy konzultována s lékařem nebo nutričním terapeutem. Článek má informativní charakter a popisuje obecné principy diet, cílených na zdravotní potíže spojené s funkcí žlučníku. V žádném případě nahrazuje individuální konzultaci s lékařem, ani nutričním terapeutem. 

Koho se žlučníková dieta týká?

Onemocnění žlučníku je celá řada. Mezi nejčastější potíže, se kterými se pojí úprava stravy,  patří žlučové kameny, biliární kolika, zánět žlučníku či funkční poruchy žlučníku. Mezi další onemocnění, která mohou postihnout žlučník a žlučové cesty, řadíme např. polypy, stenózu žlučových cest, ischemii, cholesterózu či bakteriální infekci. 

Běžným léčebným opatřením závažnějších poruch bývá chirurgické, resp. laparoskopické odstranění žlučníku, které se rovněž pojí s nutností úpravy stravy.

Žlučové kameny  

Žlučové kameny (cholelithiáza) jsou jedním z nejrozšířenějších postižení žlučníku. Jedná se o útvary (krystalky), které nejčastěji vznikají srážením některých komponent žluči, jako jsou cholesterol či bilirubin. Vytváří-li se malé krystalky, jejich přítomnost pacientům není často známa, jelikož samy o sobě nezpůsobují žádné obtíže.

Naopak je tomu v případě, kdy dochází ke zvýšené tvorbě žlučových kamenů, které zaplní významnou část žlučníku a nebo se vytvoří útvary o velikosti několika centimetrů, které znemožní normální tok žluče. 

Projevy žlučových kamenů

Typickým projevem cholelithiázy jsou biliární koliky, laicky známé jako žlučníkové záchvaty. Dochází k nim z důvodu neprůchodnosti žlučových cest do střeva. Charakteristické jsou úpornou bolestí v pravé horní části břicha, která může vystřelovat do zad nebo pravého ramene. 

Časté jsou i zažívací potíže jako je plynatost, nevolnost či pocit na zvracení. Tyto záchvaty vznikají typicky po konzumaci většího množství tučnějších potravin. 

Důsledkem pokročilejší cholelithiázy je také rozvoj akutního nebo chronického zánětu žlučníku či karcinomu žlučníku.

Léčba žlučových kamenů

Léčba závažnějších obtíží spočívá v chirurgickém či laparoskopickém odstranění žlučníku, odborně nazývaném cholecystektomie. [3,7]

žlučové kameny

Zánět žlučníku

Zánět žlučníku (cholecystitida) může být akutní nebo chronický, kalkulózní nebo akalkulózní. Nejčastěji se rozvíjí v důsledku přítomnosti žlučových kamenů, které narušují nebo blokují odtok žluči do střeva. V takovém případě se jedná o kalkulózní zánět. Méně častý je zánět akalkulózní. 

Příčiny zánětu žlučníku

Mezi příčiny jeho vzniku řadíme např. funkční poruchy žlučníku, stenózu a stázi žluče, karcinom, ischemii nebo bakteriální infekci ve žlučníku. 

Dochází-li k rozvoji jednotlivých stavů pozvolna, je více pravděpodobné, že propuknou v chronickou cholecystitidu. Pokud se ale jejich průběh rychle zhoršuje, mohou vyústit v cholecystitidu akutní. 

 • Chronická cholecystitida se projevuje méně závažnými příznaky, které jsou podobné žlučníkovému záchvatu. 
 • V případě akutní cholecystitidy se k bolesti břicha, nadýmání, nevolnostem či zvracení přidává i horečka. Současně může docházet ke svalovému napětí, resp. ztuhnutí v oblasti břicha. 

Léčba zánětu žlučníku

Léčba cholecystitidy je různorodá, odvíjí se od konkrétní příčiny a závažnosti stavu. Lehčí případy mohou vyžadovat režimová a dietní opatření, případně léky k tišení bolesti či zánětu, u bakteriální infekce jsou předepisována antibiotika a těžší případy vyžadují cholecystektomii. [5,7]

Funkční onemocnění žlučníku a žlučových cest

Funkční onemocnění (poruchy) žlučníku nebo žlučových cest se označují také jako akalkulózní onemocnění, dyskineze žlučníku nebo žlučových cest, případně orgánová neuróza.

Jedná se o poruchy motoriky žlučníku nebo žlučových cest. Nedochází při nich k normálnímu stahování žlučníku, resp. žlučových cest, a to způsobuje potíže při vypuzování požadovaného množství žluče. Vznikají tak trávicí potíže a s nimi související bolesti břicha v nadbřišku a pravém podžebří. 

Léčba funkčních poruch žlučníku a žlučových cest

Léčba tohoto onemocnění zahrnuje dietní a režimová opatření, podávání léků na mírnění obtíží. V některých případech může být prospěšná i psychoterapie. K cholecystektomii se přistupuje pouze v nejzazších situacích. [7]

Karcinom žlučníku 

Karcinom žlučníku je méně častým, ovšem v drtivé většině případů velmi závažným onemocněním. V počáteční fázi je pro svůj asymptomatický průběh obtížně diagnostikovatelný a dochází tak velmi často k jeho odhalení až v pokročilých stádiích onemocnění. 

Průměrná míra přežití u pacientů s pokročilým karcinomem žlučníku je přibližně 6 měsíců. Na druhou stranu, pokud se povede karcinom (většinou náhodně) objevit v raném stádiu, nabízí se možnost velmi účinné léčby v podobě cholecystektomie. [7]

Žlučníkové polypy 

Žlučníkové polypy jsou nezhoubné výrůstky, které se tvoří na vnitřní stěně žlučníku. Většinou nezpůsobují žádné symptomy a jejich přítomnost je zjištěna náhodně během ultrazvukového vyšetření. 

Pouze výjimečně se pojí s rizikem karcinomu, nejčastěji v situaci, kdy jejich velikost přesahuje 1 cm. V takových případech může být řešením cholecystektomie, mnohdy však nejsou vyžadována žádná speciální opatření. [7]

Biliární stenóza

Stinktura, resp. stenóza je onemocnění žlučovodů, při kterém dochází k jejich zužování, poškození a zjizevnatění tkáně. Nejčastěji vzniká v souvislosti s cholecystektomií či transplantací jater, nebo v případě intravenózního podávání stravy, které obchází trávicí systém. 

Toto zúžení žlučových cest může způsobit obstrukci a přerušit odtok žluči z jater do střev, v ten moment se jedná o stav nazývaný stáze žluče. V důsledku může docházet k bolestem břicha, rozvoji žloutenky či k poškození jater. [6]

Ischemie žlučníku

Ischemie žlučníku je stav, při kterém nedochází k adekvátnímu zásobení žlučníku krví a v důsledku může vést k poškození, až nekróze, tkáně žlučníku. 

Příčiny ischemie žlučníku jsou mnohé, včetně akutní cholecystitidy, která je ve většině případů spojována s obstrukcí způsobenou žlučovými kameny. [4]

Cholesterolóza  

Cholesterolóza je stav, kdy dochází k akumulaci cholesterolu ve žlučníku. Riziková je pro vznik polypů či jiných abnormalit ve stěně žlučníku. 

Její příčina vzniku není zcela známá, nicméně není spojována s aterosklerózou, obezitou, hyperlipidemií a hladinou cholesterolu v krvi. Často probíhá bezpříznakově. [1]

Žlučníková dieta: Co jíst při konkrétních onemocněních?

Konkrétní dietní opatření při onemocnění žlučníku a žlučových cest se odvíjejí od individuálních potíží.

Obecně je při probíhajících onemocněních žlučníku doporučována strava s nižším zastoupením tuků, která působí menší zátěž a nižší potřebu uvolňování žluči pro trávení tuků. 

Dále je vhodné omezit příjem rafinovaných cukrů, dbát na dostatečný příjem vlákniny a rozdělit konzumaci stravy rovnoměrně do celého dne.

Dietní doporučení: Cholelithiáza, cholecystitida a další onemocnění žlučníku

Cholelithiáza je jako nejčastější postižení žlučníku a žlučových cest hojně ve studiích rozebírána a není vždy oddělována od ostatních onemocnění, jelikož jsou často jednotlivé nemoci úzce propojeny. 

Proto se doporučení v rámci výživy k jednotlivým onemocněním často spojuje a jen v některých případech je specifikováno pro konkrétní onemocnění žlučníku či žlučových cest. 

V rámci prevence vzniku cholelithiázy a s ní souvisejících dalších onemocnění je strava jedním z klíčových faktorů.

Rizikové faktory v procesu vzniku žlučníkových kamenů:

 • Konzumace potravin s vysokým množstvím nasycených mastných kyselin, cholesterolu a trans nenasycených mastných kyselin.
 • Nadměrná konzumace rafinovaných cukrů a fruktózy. (Konzumace fruktózy v ovoci je v pořádku. Riziková je nadměrná konzumace izolované fruktózy jako sladidla.)
 • Sedavý životní styl, nadměrný příjem energie, diabetes, obezita a vysoký cholesterol. 

Dieta při zánětech žlučníku, doporučení:

 • Protektivní charakter v procesu cholelithiázy a cholecystitidy, resp. dalších onemocnění žlučníku sehrává omezený příjem potravin bohatých na tuky a cholesterol. Zároveň je však důležitý dostatečný příjem polynenasycených a mononenasycených mastných kyselin.
 • V rámci rozvoje žlučníkových onemocnění má ochranný charakter i dostatečný příjem vlákniny, ovoce a zeleniny a optimální příjem vitaminu C
 • Jako protektivní faktor v procesu tvorby  žlučových kamenů je považovaná konzumace kávy. 
 • Vegetariánská strava se pravděpodobně také pojí se sníženým rizikem vzniku cholelithiázy.   [8]

Dietní doporučení: Funkční poruchy žlučníku

V případě funkčních poruch žlučníku a žlučových cest bývá častěji více účinné rozložení stravy do několika menších porcí v průběhu celého dne, než samotné snížení množství tuků ve stravě. 

Dostatečné množství vlákniny jako podpora trávení je na místě i v případě tohoto onemocnění. 

Zásadní je individuální přístup, postupné vypozorování konkrétních potravin, které symptomy mohou vyvolávat. [8]

Dietní doporučení: Karcinom žlučníku

Výživa může přispívat k ochraně, ale může být i jedním z rizikových faktorů rozvoje nádorových onemocnění. Nejsou důkazy o tom, že by konkrétní strava způsobovala přímo karcinomu žlučníku či žlučových cest. 

Studie se však shodují, že hypertenze, nadváha, obezita či diabetes mellitus mohou k riziku vzniku nádorových onemocnění přispívat. Z těchto důvodů lze považovat zdravý životní styl a vyváženou stravu, jako prostředek pro udržení optimální hmotnosti a tím i prevenci vzniku a rozvoje nádorových onemocnění.

 • V rámci prevence karcinomu žlučových cest se ukázalo jako přínosné popíjení zeleného, případně černého čaje, bohatého na polyfenoly. Ty mají schopnost zasahovat do různých procesů v buňkách, a zabránit tak růstu a šíření nádorových buněk. 
 • Podobně byla konzumace zeleniny a ovoce, bohatých na vlákninu, vitaminy a minerální látky, spojovaná s protektivními faktory v procesu vzniku nádorových onemocnění. [8]

Dietní doporučení: Dieta po operaci žlučníku jeho odstraněním = cholecystektomii

Po cholecystektomii se organismus musí naučit zacházet se žlučí bez přítomnosti žlučníku. Nově tělo zcela přichází o skladiště a regulaci toku žluče, která odtéká z jater přes žlučovody přímo do střeva. 

Tento nekorigovaný tok žluče může způsobovat bolesti břicha a trávicí obtíže. Nejčastěji  nadýmání, průjem a častější stolici. Obzvlášť se tak děje po konzumaci tučnější pokrmů.

Lidské tělo má však přirozenou schopnost se stavu bez přítomnosti žlučníku přizpůsobit a znovu plnohodnotně fungovat. 

Po operaci žlučníku, respektive jeho odstranění = cholecystektomii je znovu možné vést zdravý a aktivní život. Někteří pacienti dokonce nemusejí po určité době ani vnímat, že jim žlučník chybí.

Ze začátku je však třeba počítat s tím, že první dny a týdny po operaci mohou být poněkud náročnější. Vyžadují určitá dietní omezení a úpravy, v závislosti na individuální toleranci. 

Obecná dietní opatření po operaci žlučníku jeho odstraněním, cholecystektomii:

 • Po operaci je vhodné začínat konzumací tekutější stravy, ideálně vývarů. Pevnou stravu je třeba zavádět pozvolna, regulovaně, aby byla možnost seznámit se s tím, jak nově tělo  na jednotlivé potraviny reaguje. 
 • Vhodné je omezit zejména tučné potraviny, které vyžadují pro optimální trávení nárazově větší objem žluče. 
 • Běžně se při onemocněních žlučníku doporučuje navýšit příjem vlákniny, která podporuje proces trávení a upravuje stolici. Vlákninu je však po operaci nutné také zařazovat s obezřetností a pozvolna její množství dle individuální tolerance navyšovat. 
 • Žádoucí je stravu rozdělit na více menších porcí do celého dne, aby se uvolňovaná žluč průběžně mísila s jídlem a docházelo k efektivnímu trávení tuků.  [8, 9]

Alkohol a onemocnění žlučníku

Alkohol je významným rizikovým faktorem pro vznik malignit v horní části trávicího traktu, jícnu, jater i tlustého střeva. Karcinom žlučníku a žlučových cest v souvislosti s konzumací alkoholu je stále předmětem studií. Některé nalezly souvislost s potenciálním protektivním charakterem v případě mírnější konzumace alkoholu, jiné nedošly k žádnému jednoznačnému závěru, další označily vyšší konzumaci alkoholu za rizikovou.

V rámci cholelithiázy se nicméně ukázalo, že mírná konzumace alkoholu může mít potenciálně protektivní charakter v procesu tvorby žlučníkových kamenů. 

Tyto poznatky jednotlivých studií však nejsou na tak vysoké úrovni, abychom mohli tvrdit, že je konzumace alkoholu vhodná jako prevence vzniku žlučových kamenů. Napříč studiemi je alkohol obecně shledávaný jako zdraví škodlivý. I z toho důvodu nebyl alkohol v tomto článku záměrně řazen jako jeden z protektivních faktorů v procesu vzniku žlučníkových kamenů. Jeho konzumace není doporučována. [8]

alkohol a onemocnění žlučníku

Modelový jídelníček při žlučníkové dietě

Jídelníček při potížích se žlučníkem může být velmi podobný tomu běžnému, bez přítomnosti jakýchkoli obtíží.

Na druhou stranu může být v určitých situacích při potížích se žlučníkem velmi omezený, chudý na tuky a jiné potraviny, a to v závislosti na individuální snášenlivosti konkrétního jedince. 

Tipy na recepty při žlučníkové dietě:

Tipy na pokrmy jsou pouze inspirativní a neslouží jako doporučení konkrétního jídelníčku při problémech se žlučníkem. Vždy je třeba konkrétní situaci konzultovat individuálně s odborníkem, který cíleně doporučí množství a výběr jednotlivých potravin. 

Snídaně

 • Celozrnná kaše (např. ovesná, jáhlová, pohanková, čiroková..) s ovocem, nízkotučným tvarohem a ořechy nebo semínky (případně s hořkou čokoládou)
 • Snídaňové cereálie bez přidaného cukru se skyrem/jogurtem, ovocem a ořechy
 • Celozrnné lívance nebo palačinky připravované na minimu oleje s tvarohovo-jogurtovým dipem, ovocem a ořechovou pomazánkou (dle snášenlivosti)
 • Mugcake z celozrnné mouky (ovesných vloček apod.) s vejcem, tvarohem, banánovým pyré a borůvkami
 • Celozrnné nebo žitné pečivo s vejci natvrdo/vaječnou omeletou/volskými oky (dle snášenlivosti upravit množství tuku a přípravu vajec) + zelenina
 • Celozrnné nebo žitné pečivo se tvrdým sýrem nebo sýrem cottage, šunkou, avokádem či jinou pomazánkou (dle snášenlivosti) + zelenina

Svačiny 

 • Jogurt/ řecký jogurt s čekankovým sirupem a ovocem
 • Jogurt s celozrnnými cereáliemi a ovocem
 • Kefír nebo jiný kysaný mléčný výrobek s ovocem/zeleninou
 • Celozrnné/žitné pečivo se sýrem cottage a zeleninou
 • Celozrnné/žitné pečivo se šunkou a libovolnou pomazánkou (pomazánka dle snášenlivosti)
 • Celozrnné/žitné pečivo s vejcem na tvrdo + zelenina
 • Zelenina s hummusem (dle snášenlivosti a tučnosti pomazánky)

Obědy

 • Grilované kuřecí prso se salátem z čerstvé zeleniny a quinoou/pohankou/bulgurem..
 • Hovězí vývar s adekvátní porcí libového masa, nudlí a zeleniny 
 • Grilovaný losos s brokolicí a batátovou kaší
 • Treska (pečená/připravená na pánvi: v závislosti na toleranci) s bramborami s tvarohovým dipem + zelenina 
 • Tofu nebo jiná vegetariánská náhražka masa v rajčatové omáčce s rýží a zeleninou 
 • Těstovinový salát s luštěninami (např. cizrna/červená čočka) se zeleninovou pomazánkou/dipem z gervais s vejcem, sýrem a zeleninou (pomazánka/zálivka dip dle tolerance)
recepty při žlučníkové dietě

Večeře

 • Pečený losos s bramborami a kořenovou zeleninou s quinoou a dušenou zeleninou
 • Mleté libové hovězí maso s rýží a fazolemi (např. inspirované chilli con carne) 
 • Pečené kuře s batáty a brokolicí
 • Celozrnný toast se šunkou a sýrem + zelenina
 • Zeleninová polévka s bramborami, mozzarellou light/sýrem cottage/vejcem 
 • Luštěninová polévka (např. z červené čočky) s mozzarellou light/sýrem cottage/vejcem 
 • Pečené brambory a zelenina s tvarohovým bylinkovým dipem (pečeno může být např i s mozzarellou light nebo tvrdým 30% sýrem)

Závěrečné shrnutí: Co jíst při žlučníkové dietě

Potíže se žlučníkem mohou být zcela nenápadné, a také mohou v některých situacích zásadně ovlivňovat běžné fungování našeho těla. Podobně je tomu i v přístupu ke stravě. Některé stavy vyžadují více pozornosti, jindy zcela stačí dbát na zdravý životní styl a vyváženou stravu. Obecně však platí, že chceme-li si udržet celkové zdraví a zároveň podpořit zdraví našeho žlučníku, měli bychom respektovat principy vyváženého jídelníčku. 

Mezi ně patří i některá doporučení, zmiňovaná v souvislosti s jednotlivými onemocněními žlučníku: 

 • Z kategorie komplexních sacharidů a příloh upřednostňujte celozrnné obiloviny a přílohy, celozrnné a žitné pečivo. Zařazujte do svého jídelníčku dostatek ovoce a zeleniny. Tyto potraviny jsou bohaté na vlákninu a pomáhají k optimálnímu trávení.
 • Zaměřte se na snížení příjmu nasycených mastných kyselin a trans tuků. Vybírejte libovější zdroje bílkovin, vyhněte se smaženým potravinám, tučným uzeninám, snackům a jiným vysoce průmyslově zpracovaným polotovarům s nekvalitními tuky.
 • Omezte tučné a smetanové mléčné výrobky. Zařazujte rostlinné zdroje tuků ve formě ořechů, semen či olejů. Nezapomínejte také na ryby a mořské plody jako zdroj polynenasycených mastných kyselin. 
 • Nepijte slazené nápoje a vybírejte potraviny s co nejnižším zastoupením přidaných cukrů. Snažte se upřednostňovat přirozenou chuť potravin a doslazovat minimálně. 
 • Jídlo si rozdělte rovnoměrně do celého dne na více menších porcí. 

I v závěru je nutné zdůraznit, že tato doporučení jsou obecná a nelze je považovat za platná při všech jednotlivých potížích se žlučníkem

Pokud řešíte konkrétní onemocnění nebo potíže s funkcí žlučníku a žlučových cest, obraťte se pro konkrétní doporučení na svého ošetřujícího lékaře či nutričního terapeuta, který bude mít veškeré informace pro poskytnutí cílených doporučení. 

ZDROJE

 1. Berk RN, van der Vegt JH, Lichtenstein JE. „The hyperplastic cholecystoses: cholesterolosis and adenomyomatosis.“ Radiology. 1983 Mar;146(3):593-601. DOI: 10.1148/radiology.146.3.6402801. PMID: 6402801.
 2. Burdeos, Johna, a Patel, Niraj. „Gallbladder Diet: What To Eat And What To Avoid.“ Forbes. [online]. Dostupné z: https://www.forbes.com/health/nutrition/diet/gallbladder-diet/ [cit. 2024-02-20].
 3. Gaby AR. „Nutritional approaches to prevention and treatment of gallstones.“ Altern Med Rev. 2009 Sep;14(3):258-67. PMID: 19803550.
 4. Gallaher JR, Charles A. „Acute Cholecystitis: A Review.“ JAMA. 2022 Mar 8;327(10):965-975. DOI: 10.1001/jama.2022.2350. PMID: 35258527.
 5. „Cholecystitis (Gallbladder Inflammation).“ Cleveland Clinic. [online]. Dostupné z: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15265-gallbladder-swelling–inflammation-cholecystitis [cit. 2024-02-20].
 6. Shimada H, Endo I, Shimada K, Matsuyama R, Kobayashi N, Kubota K. „The current diagnosis and treatment of benign biliary stricture.“ Surg Today. 2012 Dec;42(12):1143-53. DOI: 10.1007/s00595-012-0333-3. PMID: 23001533.
 7. Stinton LM, Shaffer EA. „Epidemiology of gallbladder disease: cholelithiasis and cancer.“ Gut Liver. 2012 Apr;6(2):172-87. DOI: 10.5009/gnl.2012.6.2.172. PMID: 22570746; PMCID: PMC3343155.
 8. Wang, Y., Lu, J., Wen, N., et al. „The role of diet and nutrition related indicators in biliary diseases: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses.“ Nutrition & Metabolism, vol. 19, no. 51, 2022. Dostupné z: https://doi.org/10.1186/s12986-022-00677-
 9. „What to Eat After You Have Your Gallbladder Removed.“ [Cleveland Clinic. [online]. 2019]. Dostupné z: https://health.clevelandclinic.org/5-ways-to-avoid-discomfort-after-your-gallbladder-removal/ [cit. 2024-02-20].
reklama
Popis

Udělejte první krok pro úspěšné hubnutí ještě dnes

Rezervujte si nezávaznou konzultaci s výživovým poradcem, na které získáte:

 • Diagnostiku těla na přístroji typu InBody / Tanita
 • Posouzení jídelníčku a tipy, jak ho upravit, aby šla vaše váha dolů
 • Doporučení, co dělat pro lepší zdravotní stav i kondici
 • Motivaci a návrh postupu pro úspěšné a trvalé hubnutí
 • Rezervujte si konzultaci dnes a získejte ihned 2 ukázkové jídelníčky na celý týden včetně receptů zdarma
 

Zjistěte za pár vteřin, zda máte na svou výšku optimální váhu

Jsem . Je mi let.

Vážím kg. Měřím cm.

Jana Kroutilová

Jana Kroutilová

Obor nutriční terapeut jsem vystudovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Při magisterském studiu Výživa a potraviny na České zemědělské univerzitě v Praze jsem pracovala v Thomayerově nemocnici, následně se přesunula do soukromé nutriční poradny Institutu Moderní výživy, ze které jsem se po dvou a čtvrt letech vydala na volnou nohu do online poradenství. Klientům pomáhám budovat si dlouhodobě udržitelné návyky nejen ve výživě, ale celkovém životním stylu. Nejčastějším tématem je samozřejmě hubnutí, ale věnuji se i preventivní výživě, výživě při alergiích a intolerancích a mými oblíbenými tématy jsou strava v období před a v průběhu těhotenství, při kojení a také kojení, jsem i laktační poradkyně. Moje koníčky jsou jóga, tanec a turistika.