Poruchy příjmu potravy: Proč vznikají, jaké jsou důsledky a kdy zpozornět?

Spousta lidí touží po krásnějším, štíhlejším a svalnatějším já. Touha po hezkém těle se ale někdy může zvrtnout, stát posedlostí a přerůst v nebezpečné poruchy příjmu potravy.

V případě poruch příjmu potravy se často z nevinného hubnutí stává ta největší priorita, která může vážně ohrozit fyzické i duševní zdraví. Jak rozpoznat poruchy příjmu potravy a co dělat, když ji odhalíme u sebe nebo u svých blízkých?

Co jsou poruchy příjmu potravy?

Poruchy příjmu potravy (zkráceně PPP) jsou psychické poruchy spojené s patologickým stravovacím chováním a negativním vnímáním vlastního těla. Pokud se včas neléčí, mohou způsobit vážné zdravotní následky, a dokonce i úmrtí. 

Poruchy příjmu potravy ve skutečnosti patří k nejsmrtelnějším duševním chorobám. Nemusí jít přitom pouze o odmítání jídla z důvodu hubnutí, ale i o další nepřiměřené jídelní chování, které ohrožuje člověka na zdraví.

Poruchy příjmu potravy začínají nenápadně. Kdo je nejvíce ohrožen?

Poruchy příjmu potravy se často rozvíjejí pomalu a nenápadně

 1. Zpočátku jde o mírnější změny v jídelníčku, které může okolí vnímat pozitivně jako zdravou snahu o lepší postavu – např. omezení cukru, sladkostí, tučných uzenin, smažených jídel a bílého pečiva. 
 2. Časem se přidává čím dál více omezení a přerůstá to v drastické postupy, které vedou k výrazným výživovým nedostatkům a ohrožují člověka na zdraví (vyřazení celých skupin potravin až úplné hladovění).

Lidé s poruchami příjmu potravy nevnímají jídlo jako potřebný zdroj energie ani jako potěšení, ale jako prostředek k dosažení nízké tělesné váhy. Kontrola nad jídlem a hubnutím dělá lidem s poruchami příjmu potravy dobře a dodává jim pocit sebevědomí. 

Časem se ale strach ze ztráty kontroly nad jídlem a z tloušťky může stát tou nejdůležitější věcí v životě. Celý život se točí kolem jídla a přizpůsobuje se mu, což může vést k řadě zdravotních i psychických problémů.

Poruchy příjmu potravy postihují až 5 % populace. Nejčastěji se rozvíjejí v dospívání a mladé dospělosti.1 Některé poruchy příjmu potravy, zejména mentální anorexie a mentální bulimie, jsou častější u mladých žen. Poruchy příjmu potravy však mohou postihnout kohokoliv bez ohledu na věk nebo pohlaví. Přesná příčina se odhaluje jen těžko, ale k poruchám příjmu potravy může přispívat celá řada faktorů.

Rizikové faktory poruch příjmu potravy

 • Osobnostní rysy – perfekcionismus, neuroticismus, impulzivita, nízké sebevědomí, potřeba pozornosti
 • Nespokojenost s vlastní postavou – nadváha, dospívání a změny postavy
 • Nevhodné stravovací zvyklosti v rodině – neustálé dodržování diet, poruchy příjmu potravy v rodině
 • Psychické potíže – sociální izolace, traumatické zážitky (úmrtí v rodině, sexuální zneužívání, těžký rozchod)
 • Sociální tlak a kult štíhlosti – propagace módních diet, zesměšňování nadváhy, šikana kvůli nadváze a vzhledu
 • Esteticky nebo váhově zaměřené sporty a aktivity – balet, gymnastika, tanec, bojové sporty, vytrvalostní běh, modeling
rizikové faktory poruch příjmu potravy
Baletky a tanečníci obecně jsou vystavováni neustálé kritice své váhy. Problém je pak na spadnutí.

Příznaky poruch příjmu potravy. Jak je poznat a na co dát pozor?

Různé typy poruch příjmu potravy mají různé příznaky, ale všechny souvisí s nezdravým zaujetím jídlem a svou tělesnou hmotností. Jaké jsou běžné známky poruch příjmu potravy, podle kterých je můžeme rozpoznat?

 • výrazný úbytek hmotnosti až vyhublost
 • obavy ze stravování na veřejnosti
 • neschopnost sníst jídlo, které připravil někdo jiný
 • časté výmluvy, proč se vyhnout jídlu (například „už jsem jedl/a venku“)
 • zaujetí vlastní tělesnou hmotností, jídlem, kaloriemi, gramy tuku nebo dietou
 • intenzivní strach z přibírání na váze nebo tloustnutí
 • výrazné omezování množství a druhů konzumovaných potravin
 • odmítání určitých potravin
 • fixace na velmi úzký výběr „bezpečných“ potravin
 • časté popírání pocitu hladu
 • nesnášenlivost chladu
 • oblékání ve vrstvách a příliš volném oblečení, aby člověk zakryl svou hubenost
 • letargie nebo naopak nadbytek energie
 • neustálé vaření jídel pro druhé (snaha o zakrytí špatného vztahu k jídlu)
 • extrémní zájem o vzhled své postavy
 • nadměrné cvičení (zejména po jídle)

Základní formy poruch příjmu potravy

Rozlišujeme v zásadě tři hlavní formy poruch příjmu potravy. K nejznámějším poruchám příjmu potravy patří mentální anorexie, mentální bulimie a záchvatovité přejídání. Poměrně „novou“ poruchou je také ortorexie. Jednotlivé poruchy příjmu potravy se vzájemně liší, ale jedno mají společné – narušený vztah k jídlu a k sobě sama.

Mentální anorexie (anorexia nervosa)

Mentální anorexie je pravděpodobně nejznámější poruchou příjmu potravy. Vyznačuje se výrazným omezením příjmu stravy a dobrovolným hladověním, které má za následek extrémně nízkou tělesnou hmotnost.

U mentální anorexie dochází ke zkreslenému vnímání vlastního těla. Lidé s anorexií se obecně považují za osoby s nadváhou, i když mají nebezpečnou podváhu. Mají tendenci neustále sledovat svou hmotnost, vyhýbat se konzumaci určitých druhů potravin a výrazně omezovat příjem kalorií. Snaha o hubenost bývá podporována také nadměrným cvičením.

Extrémní omezování jídla u mentální anorexie je řízeno intenzivním strachem z přibírání na váze nebo ztloustnutí. Přestože někteří jedinci s anorexií řeknou, že chtějí a snaží se přibrat, jejich chování tomu neodpovídá. Mohou například jíst jen malá množství nízkokalorických potravin a nadměrně cvičit. Není neobvyklé, že lidé s anorexií sní za celý den jen jedno jablko a některé dny nejí vůbec.

Existují dva podtypy mentální anorexie:

 • Restriktivní (omezující) typ. Osoby s restriktivní formou anorexie kontrolují svou váhu omezováním příjmu potravy (dietami, půstem) a nadměrným cvičením.
 • Purgativní (očistný) typ. Osoby s purgativní formou anorexie používají očistné techniky – zvracení, laxativa nebo diuretika, aby zabránili nárůstu hmotnosti.

Mezi běžné příznaky mentální anorexie patří:

 • velmi omezené stravovací návyky
 • neustálé myšlenky na jídlo
 • obavy ze stravování na veřejnosti
 • intenzivní strach z přibírání na váze
 • neúnavná honba za hubeností
 • neochota udržet si zdravou váhu
příznaky mentální anorexie
Neúnavná honba za hubeností bývá varovným příznakem mentální anorexie.

Mentální bulimie (bulimia nervosa)

Mentální bulimie je charakteristická pravidelnými epizodami přejídání, které doprovázejí pocity viny a ztráty kontroly nad příjmem potravy. Lidé s mentální bulimií se potom ve snaze zabránit přibírání ubírají ke kompenzačním postupům, jako je zvracení, zneužívání laxativ a diuretik, hladovění a nadměrné cvičení.

Příznaky mentální bulimie mohou být velmi podobné příznakům záchvatovitého přejídání nebo purgativního (očistného) podtypu mentální anorexie. Jedinci s bulimií si však obvykle udržují relativně normální váhu nebo mají dokonce nadváhu.

Mezi běžné příznaky mentální bulimie patří:

 • opakující se epizody záchvatovitého přejídání s pocitem nedostatku kontroly
 • pravidelné kompenzační techniky pro vypuzení jídla – zvracení, laxativa, diuretika
 • nízké sebevědomí
 • nezdravá fixace na svou váhu a tělesnou stavbu
 • vedlejší účinky zvracení – bolest krku, oteklé slinné žlázy, opotřebovaná zubní sklovina, zubní kaz

Mentální bulimie je stejně nebezpečná jako jiné poruchy příjmu potravy, i když nemusí být spojena s podváhou. V závažných případech může bulimie způsobit nerovnováhu v hladinách elektrolytů, jako je sodík, draslík a vápník. To může vést k vážným zdravotním komplikacím.

Záchvatovité přejídání

Stejně jako u mentální bulimie, také u záchvatovitého přejídání se vyskytují epizody přejídání a následného pocitu viny, ztráty kontroly a selhání. Na rozdíl od bulimie však nedochází ke kompenzačnímu chování.

Lidé s poruchou přejídání neomezují kalorie ani nepoužívají očistné chování, jako je zvracení, půsty nebo nadměrné cvičení, aby kompenzovali své přejídání. Přesto záchvatové přejídání může vést k vážným zdravotním komplikacím, včetně obezity, cukrovky, hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění.

Důsledky a komplikace poruch příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy mohou vést k celé řadě zdravotních komplikací, které souvisejí hlavně s úbytkem hmotnosti a s nedostatečně vyváženou stravou.

 • podváha
 • ztráta svalové hmoty
 • citlivost na chlad
 • potíže se soustředěním
 • neustálá únava
 • zhoršení kvality pleti
 • řídnutí a vypadávání vlasů
 • lámavost nehtů
 • oslabený imunitní systém
 • zácpa a jiné trávicí potíže
 • nízký krevní tlak
 • spánkové potíže
 • špatné hojení ran
 • poruchy krevního oběhu
 • srdeční poruchy
 • osteoporóza
 • poškození jater
 • anémie (chudokrevnost)
 • ztráta menstruace u žen
 • poruchy plodnosti

Závěr: Jak řešit poruchy příjmu potravy?

 • Na léčbě poruch příjmu potravy se podílí praktický lékař, psycholog nebo psychiatr a nutriční specialista. 
 • Ovšem prvním a nejtěžším krokem je přiznat si svůj problém. Nemocnému nestačí vysvětlit, že má poruchu příjmu potravy a poradit mu, že by měl normálně jíst.

Léčba poruch příjmu potravy je často dlouhá a náročná, proto by měl mít člověk dostatečnou podporu i ve své rodině. Důležité je, aby měl člověk možnost se někomu svěřit. Obrátit se proto může také na Centrum Anabell, které nabízí pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým.

Zdroje

1.      https://www.psychiatry.org/patients-families/eating-disorders/what-are-eating-disorders

2.      Balasundaram P, Santhanam P. Eating Disorders. [Updated 2022 Sep 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK567717/

3.      Eating disorders: recognition and treatment. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2020 Dec 16. (NICE Guideline, No. 69.) Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK568394/

4.      Davis LE, Attia E. Recent advances in therapies for eating disorders. F1000Res. 2019 Sep 26;8:F1000 Faculty Rev-1693. doi: 10.12688/f1000research.19847.1. PMID: 31598212; PMCID: PMC6764116.

 

Zjistěte za pár vteřin, zda máte na svou výšku optimální váhu

Jsem . Je mi let.

Vážím kg. Měřím cm.

Daniela Krčová

Daniela Krčová

Jsem nutriční specialistka a výživu člověka jsem vystudovala v magisterském studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studia jsem založila svou vlastní nutriční poradnu v Ostravě (NutriD poradna), ve které pomáhám lidem se správnými a trvale udržitelnými stravovacími návyky. Věnuji se hlavě sportovní výživě a hubnutí, ale zaměřuji se také na výživu při potravinových alergiích a intolerancích, cukrovce, vysokém krevním tlaku nebo třeba na výživu těhotných a kojících žen. Mezi mé hlavní zájmy patří posilování, běhání a turistika.