Obezitolog – v čem se liší od jiných odborníků na výživu?

Obezitolog

Podle Českého statistického úřadu obezita ohrožuje téměř 20 % české populace. Pacienti vážící 200 kg a více přestávají být výjimkou. Obezita netrápí jen Českou republiku, jde o vážný celosvětový problém. Jako jedna z civilizačních nemocí vyžaduje odborný přístup. Ten nabízí obezitologie, lékařský obor zaměřený přímo na léčbu obezity a přidružených nemocí. Proč jde o nebezpečný stav, jak se léčí a kde hledat dobrého obezitologa?

Moderní společnost trápí pandemie obezity 

Míra obezity ve světě včetně Česka neustále stoupá. Jde o vážnou civilizační chorobu, která méně či více zasahuje do všech lékařských oblastí (kardiologie, gastroenterologie, diabetologie, chirurgie, ortopedie, psychologie, pediatrie a další). 

Obezita představuje rizikový faktor, který nejenže ohrožuje zdraví, ale taktéž může způsobit komplikace v průběhu léčby a během rekonvalescence jakékoliv nemoci

Dopady obezity na zdraví a kvalitu života jsou bezpochyby vážné. Přesto jsou rizika vyplývající z extrémní nadváhy stále podceňována a vysoce obézní lidé se do péče odborníků: obezitologů, často dostávají příliš pozdě. Léčba obezity by přitom měla být standardní součástí léčebných postupů, protože může vést nejen ke snížení váhy, ale také podpořit léčbu řady nemocí a zdravotních problémů. 

Kdo je obezitolog a jak se liší od ostatních odborníků na výživu

Podobně jako dietolog může profesi obezitologa vykonávat pouze odborník, který úspěšně vystudoval vysokou školu lékařskou. Od dietologa jej odlišuje následné absolvování odborného  školení pro obezitology pořádané Českou obezitologickou společností

Obezitolog tedy může pracovat s nemocnými pacienty, přičemž se specializuje na obezitu a nemoci, které s ní často úzce souvisí. Nejčastěji obezitologické ordinace najdete v nemocnicích a na poliklinikách, ale existují i soukromé ordinace.

Jak se obezitolog liší od nutričního terapeuta a výživového poradce

Nejnižší kvalifikaci v této oblasti mají výživoví specialisté a poradci, kteří absolvovali několikatýdenní výživový kurz nebo kurzy výživového poradenství. Jejich pracovní náplň by měla spočívat v poradenských službách pouze zdravým osobám, které usilují o zlepšení stravovacích návyků a kondice a často také mírnou redukci váhy či formování postavy.

Velmi blízko k obezitologovi má vedle dietologa nutriční terapeut a nutriční specialista. Nutriční terapeut musí mít rovněž vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání, obor nutriční terapie. Jedná se o nelékařský obor a nutriční terapeut nemusí být vystudovaným lékařem. Nutriční specialista označuje navazující studijní obor dostupný na lékařských fakultách v Brně a v Praze. Jedná se tedy o nutriční terapeuty se specializací a delší praxí.

Zatímco dietologové a nutriční terapeuti řeší nejrůznější zdravotní potíže, které souvisí s nezdravými stravovacími návyky, obezitolog se soustředí vyloženě na léčbu obezity a s ní spojené problémy a nemoci. Kromě výživového poradenství může předepisovat určité léky (například antiobezitika) a nabízí možnost operativního řešení obezity (tzv. bariatrická chirurgie)

Obezita je nemoc, kterou je nutné léčit 

Zatímco dříve lidstvo sužoval nedostatek a hlad, moderní společnost se potýká s opačným problémem. Zjednodušeně řešeno se proti lidem obrátila schopnost ukládat si energii do zásoby a v době nouze ji pomalu spotřebovávat.  V době nadbytku s touto schopností už lidé neumí pracovat. Dostatek až přebytek jídla vede k přejídání a vzniku nadváhy a obezity u stále větší části celosvětové populace.

Jak je definována obezita

Nadváha a obezita není totéž. Dle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) za nadváhu označujeme BMI v rozpětí 25 až 29,9 kg/m2 a za obezitu považujeme hodnoty BMI nad 30 kg/m2, přičemž rozlišujeme 3. stupně obezity. 

Klasifikace nadváhy a obezity dle BMI:

Nadváha 25 až 29,9 kg/m2
Obezita I. stupně 30 až 34,9 kg/m2
Obezita II. stupně 35 až 39,9 kg/m2
Obezita III. stupně 40 kg/m2 a více 

Jak zjistit BMI (Body Mass Index) 

BMI neboli Body Mass Index představuje orientační ukazatel porovnávající váhu s výškou, na základě něhož lze posoudit, zda má dotyčná osoba normální váhu, podváhu či nadváhu. Pro jeho výpočet se používá jednoduchý vzorec: BMI = váha v kg / výška na druhou (m2). 

Například žena s výškou 169 cm a váhou 75 kg (75/1,692) má BMI 26. To značí mírnou nadváhu. Pokud by vážila 70 kg, její BMI by bylo 24,5 a šlo by o horní hranici normální zdravé váhy. Spodní hranice obezity I. stupně by dosáhla s váhou 88 kg.  

Dalšími spolehlivými ukazateli nadváhy a obezity jsou procento tělesného tuku nebo obvod pasu a boků (WHR).

Procento tělesného tuku

Na rozdíl od BMI výpočet procenta tělesného tuku odráží složení těla člověka, díky čemuž lze snadno posoudit, zda se váha dotyčné osoby pohybuje v normě nebo by jí prospěl úbytek tělesného tuku.

Klasifikace tělesné hmotnosti dle množství tělesného tuku:

Ženy Muži
Esenciální tuk 10 až 13 % 2 až 5 %
Sportovci 14 až 20 % 6 až 12 %
Normální váha 21 až 24 % 13 až 16 %
Přijatelné procento tuku 25 až 30 % 17 až 21 %
Nadváha 31 až 39 % 22 až 29 %
Obezita 40 % a více 30 % a více

Obvod pasu a boků (WHR)

U osob s větším množstvím tělesného tuku v oblasti břicha hrozí větší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a metabolických onemocnění. Z poměr pasu k bokům lze zjistit, zda je aktuální váha pro danou osobu normální.

WHR u žen:

 • méně než 0,8 – nízké riziko
 • 0,8 až 0,89 – mírné riziko
 • více než 0,9 – vysoké riziko

WHR u mužů:

 • méně než 0,9 – nízké riziko 
 • 0,9 až 0,99 – mírné rizikoů
 • více než 1,0 – vysoké riziko

Rizika a nemoci úzce spojené s obezitou

S obezitou se pojí zvýšené riziko vzniku celé řady onemocnění. Konkrétně je rizikovým faktorem zejména pro:

 • cukrovku 2. typu,
 • vysoký krevní tlak, 
 • kardiovaskulární onemocnění (zahrnují i infarkt myokardu),
 • syndrom spánkové apnoe,
 • poruchy metabolismu tuků,
 • steatózu jater,
 • refluxní chorobu jícnu (pálení žáhy),
 • onemocnění žlučníku,
 • dnu a žlučové kameny, 
 • onemocnění kloubů (např. artróza kyčle nebo kolene),
 • astma,
 • hormonální poruchy,
 • některé typy zhoubných nádorů (zejména rakovina prsu, tlustého střeva, dělohy a ledvin).

Obezita vážně ohrožuje zdraví a neprospívá ani psychice. Odbornou léčbu poskytují obezitologové.

Jak vám obezitolog pomůže a jaké způsoby léčby se využívají

Obezita a s ní spojené nemoci negativně ovlivňují zdraví, kvalitu i délku života. Je to nebezpečná nemoc, která nenápadně vyvolává vážné změny v organismu. Zlepšení stavu u obézního člověka vyžaduje komplexní řešení, které zahrnuje nejen nutriční a lékařskou diagnostiku a léčbu, ale také často vyžaduje i psychologickou terapii

Jsou to právě obezitologové, jež dokáží obézním pacientům efektivně pomoci. Spolupracují s lékaři z jiných oborů (diabetologie, pediatrie, ortopedie či psychologie) a jako jeden z efektivních postupů nabízí chirurgické řešení.

Co je obezitologie

Obezitologie je mladý obor, který usiluje o pochopení příčin obezity, zlepšení kvality života pacientů a obecně zastavení rostoucího počtu obézních jedinců. Zabývá se léčbou obezity a přidružených onemocnění. Cílem je redukovat váhu a snížit s obezitou spojená rizika. Existují i speciální obezitologické ambulance, které jsou určené pro pacienty s obezitou doprovázenou těžkými zdravotními komplikacemi (např. v IKEMu na Praze 4).

Podle odborníků z IKEMu snížení tělesné hmotnosti o 5 až 10 % a následné dlouhodobé udržování získané nižší váhy, případně další redukce (což je samozřejmě ještě lepší), vede k výraznému snížení nemocnosti a úmrtnosti na kardiovaskulární a jiná onemocnění. 

U obézních lidí s BMI nad 40 je však redukce váhy o desítky kilogramů svépomocí téměř nemožná a vyžaduje pomoc ze strany celé řady dalších odborníků.

Konzervativní léčba obezity

Hlavní náplní práce obezitologa je diagnostika a obezitologické poradenství. Základ léčby každého obézního člověka spočívá v konzervativním postupu pod vedením zkušeného obezitologa. Konkrétně se jedná o:

 • úvodní konzultaci a vyšetření: tělesná diagnostika pomocí specializovaných přístrojů, rodinná i osobní anamnéza, zdravotní stav
 • dietní doporučení: postupné a pozvolné změny stravovacích návyků
 • doporučení ohledně pohybové aktivity: doporučována je chůze v kombinaci s odporovým cvičením (posilování, silový trénink) pod vedením fyzioterapeuta
 • farmakoterapie: užívání výživových doplňků a léků podporujících snížení hmotnosti
 • psychoterapie: pomoc při nápravě nevhodného chování, myšlení a emocí, které mají vliv na vztah k jídlu

Chirurgická léčba obezity (bariatrická chirurgie)

Prostřednictvím bariatrické operace dokáží lékaři snížit nadbytečnou tělesnou hmotnost až o 75 %, což jen s pomocí konzervativní léčby často nelze dosáhnout. Bariatrické zákroky se provádí primárně u osob s obezitou III. stupně, kdy jejich BMI je vyšší než 40, či dokonce 50 a více, kde je naděje na efektivní redukci váhy pomocí úpravy stravy a pohybu nízká. 

Pacient musí nejprve projít poměrně náročným procesem posuzování odborným týmem, který tvoří lékaři z  různých oborů (tzv. multidisciplinární tým). Ten hodnotí zdravotní stav pacienta a posuzuje, zda je vhodným kandidátem či nikoliv, a pokud ano, jaký typ bariatrického výkonu bude pro něj nejvhodnější.

Jak to probíhá?

 • Obezitologické, nutriční a psychologické vyšetření: zhodnocení zdravotního stavu, posouzení multidisciplinárním týmem, zhodnocení indikace bariatrické operace, vhodné je i fyzioterapeutické vyšetření
 • Volba vhodného bariatrického zákroku: adjustabilní gastrická bandáž, rukávová resekce žaludku (sleeve), gastrická plikace, gastrický bypass, biliopankreatická diverze, parciální jejunální diverze
 • Provedení vybrané bariatrické operace včetně nezbytných předoperačních vyšetření a sledování zdravotního stavu pacienta a eventuálních nutričních deficitů po zákroku
 • Re-operace a jiná řešení: nastanou-li u pacienta pooperační komplikace
 • Odborná konzultační činnost pro pacienty po bariatrickém zákroku

Operací boj s obezitou zdaleka nekončí. Po operaci je nutné pacienta nějakou dobu sledovat kvůli možným komplikacím. Sám pacient by měl pokračovat ve změně životního stylu, která zahrnuje úpravu jídelníčku nejlépe kombinovanou s pohybovou aktivitou. Odbornou pomoc při změně nezdravých stravovacích návyků nabízí dietologové a nutriční terapeuti a významnou podporu mohou poskytnout také psychologové. 

Pediatrická obezitologie (léčba dětské obezity)

Ohromný problém představuje také nárůst obezity u dětí a dospívajících, jejíž příčiny jsou stejné jako u dospělých osob. I u dětí převažuje sedavý způsob života, nesprávné složení stravy a velmi častý návyk přejídání se nezdravými potravinami. 

Někteří obezitologové se proto soustředí na diagnostiku a terapii dětské nadváhy a obezity. Zároveň podporují vzdělání široké veřejnosti v této oblasti a snaží se vytvářet efektivní preventivní programy na změnu životního stylu současné dětské populace.

Česká obezitologická společnost a co má na starosti

Česká obezitologická společnost vznikla s hlavním cílem snížit míru obezity v Česku a zmírnit její dopady na celou společnost. V té souvislosti sdružuje a podporuje odborníky z různých oblastí a pomáhá jim porozumět a zlepšit kvalitu života obézním pacientům.

Co všechno Česká obezitologická společnost dělá:

 • Zajišťuje pregraduální a postgraduální vzdělávání pro obor obezitologie.
 • Kromě lékařů sdružuje psychology, zdravotní sestry a ostatní odborníky, kteří se věnují prevenci a léčbě obezity.
 • Obezitologům nabízí možnost rozvoje ve specializacích jako pediatrie, psychologie, výživa či bariatricko-metabolická chirurgie.
 • Podporuje vědecký výzkum v oblasti obezitologie.
 • Pomáhá zveřejňovat v odborném tisku i dalších médiích vědecky podložené názory na prevenci, léčbu i důsledky obezity.
 • Spolupracuje s odbornými společnostmi působícími v oboru obezitologie (EASO, IASO, IOTF, IFSO), a s českými a mezinárodními organizacemi, které se podílejí na prevenci a léčbě v komerční a nekomerční sféře.

Tipy, jak najít dobrého obezitologa

Je velký rozdíl mezi tím, zda vážíte o 5 nebo o 50 kg více, než činí vaše ideální váhové doporučení, zda jste zdraví nebo vás kvůli obezitě trápí zdravotní problémy. V tom případě už je na místě vyhledat specialistu, kterým je v tomto případě obezitolog. Ten má vzdělání, které mu umožňuje pomoci nemocným lidem, u nichž je obezita hlavním čí jedním z mnoha problémů. 

Seznam obezitologických pracovišť v ČR najdete na stránkách České obezitologické společnosti, která jej pravidelně aktualizuje. Vybírat obezitologa můžete dle lokality. Většinou nechybí v žádné nemocnici či poliklinice. Tam máte jistotu, že jde o lékaře s odpovídajícím vzděláním. Navštívíte-li soukromou obezitologickou poradnu, zjistěte si, zda ji vede lékař: obezitolog a má proškolený personál.

Kromě vzdělání se můžete zajímat o délku praxe, která sebou zpravidla přináší zkušenosti. Podpůrná školení jsou samozřejmě výhodou. Roli ale hrají i vzájemné sympatie. Dobrý obezitolog si je velmi dobře vědom, že extrémně silní pacienti potřebují vysokou míru pochopení, empatie a citlivý přístup.

Závěrečné shrnutí: Obezitolog je lékař, specialista pomáhající s úlevou od obezity

Co byste si měli v rámci tématu obezitologie zapamatovat:

 • Obezitologem se může stát člověk s lékařským vzděláním, který absolvoval  odborné  školení pro obezitology.
 • Pracovní náplň obezitologa se zaměřuje především na osoby trpící obezitou I. až III. stupně, to znamená BMI s hodnotou 40 a vyšší.
 • Obezitologové provádí diagnostiku a navrhují nejvhodnější způsob léčby, která může kromě konzervativních postupů zahrnovat i operační řešení. 
 • Obezitologové pomáhají obézním lidem řešit nejen snížení jejich tělesné hmotnosti, ale taktéž přidružené nemoci. Řeší se tedy celkový zdravotní stav pacienta. 
 • Léčba obezity by měla být komplexní. Často zahrnuje spolupráci s jinými obory, jako jsou nutriční terapeuti, psychologové, ale i kardiologové, ortopedi a další odborníci, je-li jejich pomoc pro daného pacienta prospěšná.
 • Úspěšná léčba obezity vede ke zlepšení celkového zdravotního stavu, ale i psychického stavu.
reklama
Popis

Udělejte první krok pro úspěšné hubnutí ještě dnes

Rezervujte si nezávaznou konzultaci s výživovým poradcem, na které získáte:

 • Diagnostiku těla na přístroji typu InBody / Tanita
 • Posouzení jídelníčku a tipy, jak ho upravit, aby šla vaše váha dolů
 • Doporučení, co dělat pro lepší zdravotní stav i kondici
 • Motivaci a návrh postupu pro úspěšné a trvalé hubnutí
 • Rezervujte si konzultaci dnes a získejte ihned 2 ukázkové jídelníčky na celý týden včetně receptů zdarma
 

Zjistěte za pár vteřin, zda máte na svou výšku optimální váhu

Jsem . Je mi let.

Vážím kg. Měřím cm.

Monika Šaríková

Monika Šaríková

Když jsem před léty studovala historii a literaturu, nenapadlo by mě, že se nakonec budu živit psaním. Jednoznačně nejradši se věnuji psaní o zdravém životním stylu. Miluji dobré jídlo, ráda vařím, ujetá jsem zejména na českou a asijskou kuchyni, zbožňuji přírodu a pohyb. Mezi mé velké sportovní lásky patří zejména běh, kolo, turistika a jóga :). Nově jsem kromě textařky také funkční trenérkou.