Lidé často mluví nepřímo, říká Veronika Tichá, první certifikovaná holistická koučka v ČR

Veronika nabízí svým klientům holistický koučink životního stylu včetně zdravé výživy nebo fitness. Jak si vybudovat a udržet fyzické zdraví, kondici a emoční i mentální stabilitu? To dnes poradí i vám.

Vysvětlíte, prosím, na úvod význam slova holistický?

Holistický přístup zohledňuje celkový stav klienta po fyzické, emoční, psychické a duševní stránce a zároveň i prostředí, ve kterém žije. Všechny tyto oblasti zkoumá a vytváří tak celkový obraz. Celek je v tomto přístupu důležitější než zkoumání jednotlivých částí. Jedno ovlivňuje druhé. Nasloucháním a pokládáním těch správných otázek porozumíte životnímu příběhu klienta.

Jste první holistickou koučkou v ČR, a to konkrétně 3. stupně. Co to pro klienty znamená?

Každý stupeň holistického koučinku pracuje s klientem na hlubší úrovni, v hlubších vrstvách. S každou úrovní se podrobněji zabýváte příčinami obtíží, nemocí a stresu. Holistický přístup učí klienta, jak lze nemocem a stresu předcházet pomocí zdravých stravovacích návyků, úpravou životního stylu a volbou vhodného druhu cvičení. Vede klienta k porozumění, že každé jídlo, každý špatně zvolený trénink, fyzické přetížení, emoční přetížení, každý pozdní večer má hormonální důsledek. 

 1. První stupeň učí základní koncept holistického koučinku, tzn. filozofii 4 doktorů (4 Doctors Living Philosophy) jako efektivní strategii řízení sebe a klientů. Mezi tyto čtyři doktory patří Dr. Diet, Dr. Quiet, Dr. Movement, Dr. Happiness. Dále vede k pochopení vztahu mezi šesti základními principy zdraví (Výživa, Hydratace, Pohyb, Spánek, Dech, Myšlení) a jejich vlivem na tělo a mysl. Učí, jak dosáhnout harmonie pomocí rovnováhy mezi work in a work out aktivitami. Řekla bych, že první stupeň je více o vás jako o kouči. Vy sami se musíte stát touto první úrovní, tímto základem, příkladem toho, co hodláte učit své klienty. 

Be the best example of your teaching.

 1. Druhý stupeň je pak už více zaměřený na to, jak vše aplikovat na klienta a jak s ním pracovat. S každým dalším stupněm získáváte další dovednosti, nástroje a dotazníky, které mají hlubší záměr.
 2. Třetí stupeň pak právě používá obsáhlé hloubkové dotazníky, zdravotní anamnézy k posouzení už těch náročnějších klientů a jejich připravenosti na změnu. Je důležité vždy postupovat pozvolna. Ne každý je připravený skočit do hloubky, pro někoho to může být zahlcující. A i o tom je má práce, umět se na klienta nacítit a na základě získaných informací vyhodnotit ten správný postup.

Pokud je klient připraven na spolupráci na třetí úrovni, pracuje se s energetickým tělem, se systémy čaker a jejich vztahem s meridiánami, žlázami, orgány a kosterním svalstvem. Dále se pracuje s egem, osobností klienta, způsobem myšlení, mentální a emocionální kapacitou a psychospirituálními vlivy, které mohou pomoci klientovi obnovit optimální zdraví.

K životní rovnováze a spokojenosti často vedou tak drobné krůčky, že si jich člověk vedený tím správným koučem pomalu ani nevšimne. Odkud s klienty začínáte?

I tzv. drobné krůčky jsou pro většinu lidí znatelnou změnou. Lidé mají často své zajeté koleje, návyky, jsou hodně zaneprázdnění a jakýkoliv zásah do své rutiny zaznamenají. Jde tedy spíš o jejich přístup ke změnám. Na mně je zařadit takové změny, které nevyvolají zátěž navíc. Ten, kdo opravdu chce, a je odhodlaný, ten se nechá vést a zvolené kroky pro něj budou příjemné, protože v nich uvidí hlubší smysl. 

Vždy začínám úvodní konzultací a práci s dotazníky. Na úvod potřebuji zjistit co nejvíce informací, abych mohla určit, na kterou oblast se zaměříme prioritně. Důležitá je pro mne řeč těla a schopnost odkrýt i to, co se skrývá za vyřčenými slovy.

Lidé často mluví nepřímo.

Jak dlouho většinou trvá spolupráce s holistickým koučem?

Délka spolupráce je velmi individuální. Záleží na požadavcích klienta a na tom, jak moc je připravený na změny. Lidé mají často svůj systém přesvědčení a když jim ho začnete hned na začátku nabourávat, začnou couvat a vytvářet rezistenci ke změně. Ne každý je zprvu otevřený celkové změně. Někteří využijí z mé nabídky služeb pouze cvičení a na jiné změny nemají kapacitu, nebo je na základě svého přesvědčí nechtějí měnit. 

Velmi často se během cvičení postupně více otevřou a jsou připraveni udělat změny i v dalších oblastech svého života. Společně tedy pracujeme na vytvoření kapacity pro nové návyky, aniž by to klienta více zatížilo. 

Můj úkol je už v průběhu úvodní konzultace odhadnout jaký typ klienta přede mnou sedí. Někdo má jasný cíl, chce radikální změnu a intenzivní přístup, jiný zase pozvolný postup na delší dobu. Každý, kdo za mnou přijde, je jedinečný svým příběhem a prostředím, ve kterém žije. Tuto jedinečnost vždy zohledňuji a respektuji.

Veronika Tichá - spolupráce

Dokáže z vaší zkušenosti najít člověk svou cestu ke zdraví a stabilitě i sám bez podpory kouče? Jak na to?

Pravděpodobně dokáže, ale bude to trvat déle. Když to ukážu na sobě jako na příkladu, tak o stravu a cvičení jsem se začala zajímat už v šestnácti letech. Později jsem se dostala ke studiu, sbírala jsem 24 let zkušenosti, osvojovala si dovednosti, získávala praxi, učila se od top odborníků v této oblasti, sama si prošla několika směry a díky silnému vnímání těla jsem skrze sebe dokázala pochopit, co funguje a co ne. Dnes když za mnou klient přijde, tak mu nejen předám 24 let zkušeností a praxe, ale také mu ušetřím léta hledání, zkoušení, přešlapů, pokusů, nezdarů, pocitů frustrace a selhání.

Internet dnes nabízí hodně informací. Není lehké z toho všeho vyfiltrovat to, co pro vás bude fungovat. Možná budete muset vyzkoušet a věřit v něco, co pak zjistíte, že nefunguje, abyste měli srovnání s tím, co přijde pak a fungovat bude. 

Proto se nenechte odradit neúspěchy a nestyďte  si někdy přiznat, že to, o čem jste byli přesvědčení nefunguje, a že teď měníte směr. Není to o selhání, či o tom, že vy nejste dost dobří něco zvládnout, ale o tom, že získáváte zkušenost, kterou vám nikdo nevezme, a to je, že se učíte rozumět svému tělu. Máte-li vůli, disciplínu a toužíte po změně, ty správné informace se k vám určitě dostanou.

A jak na to? 

Čtěte, vzdělávejte se, inspirujte se lidmi, kteří opravdu žijí to, co učí, vnímejte, co s vámi rezonuje a naslouchejte své intuici. Internetové trendy berte s nadhledem. Buďte realističtí.  Nesrovnávejte se s lidmi ze sociálních sítí. To je za mě začátek zmatku, vnitřní frustrace a demotivace.

V čem naopak pomůže odborný koučink: Vede k rychlejším, trvalejším výsledkům, nebo obojí?

Spolupráce s koučem vám během několika setkání odhalí příčiny vašich problémů, nastaví reálné cíle a postupné kroky, jak jich dosáhnout. Docílíte rychlejších změn s dlouhodobými až trvalými výsledky. 

Ukázala bych to na příkladu se cvičením, kdy se během odborně vedeného individuálního tréninku učíte od základů jak správně držet tělo, dýchat, vykonat pohyb, zapojit správné svaly, aby nedošlo ke zranění či vytvoření špatných pohybových vzorců. Trenér se věnuje pouze vám, přidá či ubere, kde je potřeba. Rychleji zesilujete, tvarujete a odstraňujete dlouhotrvající obtíže. 

Tím si budujete zdravé základy, učíte se rozumět svému tělu, pochopit své silné a slabé stránky. Naučíte se s nimi pracovat. Porozuměním svému tělu se učíte samostatnosti. Můžete pak cvičit kdekoliv a kdykoliv bezpečně, bez rizika zranění a tím si udržíte dlouhodobé výsledky. Cvičíte-li sami doma bez jakýchkoliv znalostí a dovedností, výsledky mohou být až kontraproduktivní.

Veronika Tichá - koučink

S jakým problémem či přáním vás lidé nejčastěji vyhledávají?

Nejčastěji za mnou klient přichází kvůli svému fyzickému vzhledu, tzn. chce se cítit a vypadat dobře ve svém těle, chce zhubnout, zpevnit, zlepšit držení těla, odstranit bolesti. Změna na fyzické úrovni je pro nás často ta jednodušší. V druhé řadě pak řešíme zdraví, výživové poradenství či sestavení individuálního jídelníčku. Změna stravy je už větší výzvou. 

Jídlo je dnes velké téma, můžeme mluvit o závislostech, o tom, jak to, co jíme, ovlivňuje naše zdraví, emoce, psychiku, myšlení, koncentraci, výkon atd. Změny na úrovni myšlení, emocí a duše jsou tou největší výzvou. Je to pro nás něco velmi abstraktního, nehmatatelného. Tyto změny nevidíme v zrcadle. Zrcadlem této oblasti jsou pro nás pak lidé, se kterými přicházíme denně do kontaktu. V nich se nám odráží naše vnitřní spokojenost, rovnováha, to jak projevujeme lásku, soucit a empatii vůči sobě a svému okolí.

Představme si ideální svět, kdy služby kouče vyhledá člověk zdravý a relativně spokojený. Jak byste s ním pracovala? Hádám, že vždycky najdete něco, co zlepšovat…

To, že někdo není nemocný, nebo navenek neprojevuje nějaké neduhy, neznamená, že je v pořádku. Vývoj chronických onemocnění trvá roky, a zdravý životní styl může vést k prevenci. Holistický koučink nenabízí “rychlá řešení”, která nikdy nefungují dlouhodobě, ale naopak nabízí osvědčené principy, které budují pevné základy zdraví.

Kouče většinou vyhledávají typy lidí, kteří na sobě rádi pracují, udržují se ve formě, chtějí pečovat o své zdraví, hledají informace a vedení. 

S tímto typem klientů se velmi dobře pracuje. Chtějí prevenci, změnu a spolupracují.

Někteří klienti chtějí například pouze odborné vedení a dohled při cvičení. Pracujeme tedy na rozvoji fyzické kondice, ladíme dysbalance, zlepšujeme flexibilitu, mobilitu a držení těla. 

Někteří zase chtějí zlepšit zdraví, trávení, kvalitu spánku, upravit stravu, zvýšit adaptaci na stresové situace. Je to velmi individuální. Když máte tu správnou motivaci, je téměř vždy něco, na čem se dá pracovat a co se dá zlepšovat. Často si klienti i v průběhu spolupráce uvědomí další oblasti, na kterých by chtěli zapracovat. Stanovíte si jeden cíl, a když se k němu přiblížíte, už vidíte další.

Klientům radíte i s výživou. Dá se poradit pár univerzálních tipů, které fungují na každého?

Bylo by skvělé, kdyby existovala univerzální šablona na zdravé stravování pro všechny. Ale pravda je taková, že to, co funguje na jednoho, nemusí fungovat na druhého. Je až příliš mnoho vlivů, které do toho zasahují. A je třeba naslouchat vlastnímu tělu a nechat se jím vést. Někomu funguje, když snídá, někomu to nesedí. Jíte-li více veganskou či vegetariánskou stravu, pravděpodobně budete muset jíst častěji v průběhu dne, než ten, kdo jí masová jídla. 

Obecně bych doporučila pravidelné stravování a nehladovět. 

 1. Jíst kvalitní stravu bohatou na živiny.
 2. Nekupovat zprocesované potraviny.
 3. Nejíst ve fastfoodech. 
 4. Naučit se číst etikety a hlídat si tak složení produktů. 
 5. Snížit příjem bílého cukru, stolní soli, mouky, uzenin, smažených pokrmů. 
 6. Mějte kontrolu nad příjmem tuků. 
 7. Co vám čas a možností dovolí, vařte si doma z kvalitních surovin. Získáte kontrolu nad tím, co jíte.
 8. Ke každému jídlu přidávejte hodně zeleniny, listových salátů a bylin. Zelenina může tvořit až polovinu vašeho talíře. 
 9. Pijte denně kolem 2,5l čisté filtrované vody.
 10. Vyhněte se extrémním dietám, možná dosáhnete rychlého výsledku, ale co pak? Zvolte takový způsob stravování, který vás bude učit, obohacovat vás, dlouhodobě vám udrží váhu, posílí zdraví a dodá každý den potřebnou energii.
Veronika Tichá - holistický koučink

Co z vašich zkušeností ve výživě často podceňujeme?  

Kvalitu potravin a vyváženost stravy jako prevenci a základ našeho zdraví. Často máme tendenci se zdravě stravovat, až když máme nějaký zdravotní problém či velkou nadváhu. Většinou nám to moc dlouho nevydrží. Jakmile je nám lépe, sklouzneme zpět ke starým návykům.

 • Dále pak důležitost domácího stravování.
 • Pití čisté filtrované vody. 
 • Dostatečný příjem listové zeleniny s každým jídlem. 
 • Pravidelnost a pestrost ve stravování. 
 • Negativní dopady různých extrémních diet a stravovacích trendů.
 • Nejsme učeni přemýšlet nad tím, co jíme. Často jsme uvízlí v zastaralých stereotypech, které jsou dnes pro naše zdraví a dlouhověkost zcela nefunkční. Nebereme vzdělávání se ve stravování jako proces, skrze nějž se učíme porozumět našem tělu.

Při zavádění změn ve stravování, lidé podceňují svou motivaci, kapacitu a připravenost. Nesprávnou motivací je například zhubnout rychle a jakkoliv na úkor svého zdraví. Nedostatečná kapacita je například snaha změnit příliš mnoho věcí najednou, kdy může dojít k zahlcení, pocitům selhání a frustrace a k návratu k nezdravých potravinám, které se právě snažíte vyloučit. Proces změny a to, na co je vaše psychika, emoční a fyzické tělo připravené, nelze uspěchat. Každá nová změna a vytvořený návyk potřebuje čas, aby zakořenily a staly se vaší přirozenou součástí.

Vezměte si např. cukr. Ten je brán jako závislostní látka. Když ho jíte denně a pak ho během  jednoho dne vyřadíte, můžete se potýkat se silnými abstinenčním příznaky: úzkostmi, podrážeností, mírnou depresí, apatií, malátností. Tady nejde o to, že teď měsíc něco změníte, nebo budete následovat nějaký módní dietní trend, a pak se vrátíte zpět. Jde tu o budování nového systému ve stravování, vytvoření nových návyků, rituálů, nového životního stylu. Cesta zpět už není. Jde o přepsání starých vzorců a nastavení nových hodnot respektujících vaše zdraví, tělo a mysl.

Co cvičení: Málo z nás opravdu pravidelně cvičí. Přitom by stačilo pár minut dobře cílených cviků a občasná procházka. Říkám to správně? Co radíte svým klientům?

Pohyb je základ života. Takže se určitě hýbejte, a to jakkoliv. Chápu, že ne každý má možnost cvičit s trenérem, nebo má přístup ke sportovním centrům. Proto dle časových a finančních možností hledám vždy s klientem řešení toho, co mu bude nejvíce vyhovovat. Pokud to čas a finance dovolí,  radím cvičit minimálně 2× týdně, k tomu 1 až 2× týdně volnočasová aktivita typu běh, plavání, kolo, tenis, golf, fotbal, tanec, jóga, svižná chůze, horská turistika, aktivní typ práce atd.

Cvičení s odborným vedením připravuje tělo právě na tyto volnočasové aktivity, abyste dosáhli většího výkonu a předešli riziku zranění. Častou chybou je, že lidé, kteří celý den sedí v kanceláři se najednou rozhodnou začít těmito volnočasovými aktivitami, jako je například tenis nebo běh a po pár týdnech skončí, protože je začne bolet rameno, kyčel, koleno či záda. Je to tím, že jejich tělo je ze sezení zatuhlé, svaly zkrácené a držení těla pokroucené.

Čím více se budete o své tělo vnitřně i z vnějšku starat, pravidelně se hýbat, tím snáze se vám bude jednou stárnout. Vaše tělo vám bude déle sloužit a fungovat a budete mít více energie a elánu do života. Kdysi jsem někde zaslechla rčení “Pokud si nenajdete prostor pro cvičení a pohyb, vytváříte prostor pro nemoc”.

Veronika Tichá - rozhovor

Plánujete na letošní rok nějaké nové pracovní výzvy nebo změny?

Letos plánuji pouze další profesní rozvoj. Žádné velké výzvy a změny neplánuji, ale ani se jim nebráním. Již šestým rokem, vedu společně se svým kolegou Markem Podmolíkem vlastní pohybové a lifestylové studio Primal code, kde se každý den věnuji své stálé klientele. Mým cílem je tedy pečovat především o to, co funguje a prospívá.

Pošlete na závěr vzkaz čtenářům, kteří hledají svou rovnováhu a spokojenost v životě, ale neví, jak na to?

Najděte si čas sami pro sebe, ztište se a zamyslete se, v jaké oblasti vám chybí rovnováha a kde se cítíte nespokojení. Můžete vyzkoušet například meditaci či dlouhou procházku v přírodě. Položte si otázku. Co chcete, co si přejete? Jak se chcete v dané oblasti cítit? Zaměřte se na pocity, ne na hmotné věci. Vizualizujte si, jak byste danou situaci chtěli prožívat. Jak se cítíte, když jste spokojení a v rovnováze? 

Nechte k sobě přijít nápady a kroky, jak toho dosáhnout v reálném životě. Můžete si tyto kroky zapsat a postupně je začít realizovat. Vyšlete-li jasný záměr či cíl, mohou k vám odpovědi či pomoc přijít i skrze lidi, knížky, filmy, hudbu. 

Jestliže máte záměr či cíl, nebo to může být i váš sen, rozdělte ho do menších kroků. Tak malých, jak jen potřebujete, abyste mohli postupovat v klidu, vlastním tempem. Vyberte první 3 kroky, a pokud je to na vás hodně, je úplně v pořádku začít pouze jedním krokem. 

Dopřejte si čas a prostor, aby se zavedené změny staly příjemným návykem a pravidelnou součástí vašeho života na stálo. Zamyslete se nad tím, co by vám k tomu mohlo pomoci. 

 • Například plánovat více dopředu.
 • Zahrnout zvyky do diáře. 
 • Používat upomínky. 
 • Napsat si cíle a kroky na lednici.
 • Vytvořit si stálý nákupní seznam. 
 • Nastudovat si jídelní menu restaurace dříve, než do ní půjdete. 
 • Požádat rodinu, partnera, přátele, kolegy o podporu.
 • Připravit si plán na nečekané životní události či jak se podpořit v náročných dnech.

Nepřecházejte k dalšímu kroku, dokud váš starý návyk, na který se teď soustředíte neodstraníte, a ten současný nový, na který se zaměřujete, se nestane příjemným každodenním zvykem. Buďte trpěliví sami se sebou a s procesem změny. Malé kroky, malé změny nakonec vedou k dlouhodobému úspěchu. Jak říká Bruce Barton “Někdy, když uvažuji, jak nesmírné důsledky vznikají z maličkostí, jsem v pokušení, že žádné maličkosti neexistují.” 

Děkujeme, Veroniko, za spoustu skvělých tipů a pořádnou dávku motivace 🙂

 

Zjistěte za pár vteřin, zda máte na svou výšku optimální váhu

Jsem . Je mi let.

Vážím kg. Měřím cm.

Zuzana Veselá

Zuzana Veselá

Jsem vystudovaná právnička, ale nyní se naplno věnuji psaní. Mám ráda českou, italskou, indickou a mexickou kuchyni. Miluji ochutnávání nových druhů exotického ovoce a (nealko!) nápojů. Od vyváženého jídelníčku z poctivých surovin se podle mě odvíjí i naše celková pohoda.