Kdo je dietolog: Jak se liší od běžných výživových poradců, kdy a v čem vám pomůže?

Nezdravé stravování bývá příčinou mnoha nemocí. Vážné problémy může způsobit jak přebytek, tak i nedostatek živin nezbytných pro správné fungování organismu. Dietologie se zaměřuje na kvalitní stravování za účelem zlepšení zdraví a podpoření léčebného procesu. Víte, kdo smí vykonávat činnost dietologa? V čem konkrétně vám návštěva dietologické poradny může pomoci?

Dietologem smí být pouze lékař

Dietologem se smí stát pouze osoba s vysokoškolským lékařským vzděláním. To České republice nabízí univerzity v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích. Dietologové jsou lékaři, kteří mají vystudované všeobecné lékařství se specializací na léčebnou výživu.

Díky svému vzdělání smí lékař – dietolog pracovat s nemocnými lidmi, kterým pomáhá upravit jídelníček tak, aby co nejvíce podpořil jejich léčebný plán. 

Zaměřuje se na prevenci a léčbu nemocných lidí a jeho pracovní náplň spočívá v diagnostice, léčbě i předcházení nemocí, jejichž příčinou nebo jednou z více příčin bývají nezdravé stravovací návyky a nezdravý životní styl

Rozlišit můžeme 4 základní odvětví, kde dietologové obvykle působí. Jsou to:

 • klinická dietologie, 
 • dietologie zaměřená na správu stravovacích zařízení, 
 • soukromá dietologická praxe,
 • a výzkumná dietologie.

Klinická dietologie

Dietologové mohou působit ve státních a soukromých zdravotnických zařízení, na ambulancích, v nemocnicích či zařízeních dlouhodobé péče, kde spolu s lékaři z ostatních oborů pomáhají léčit akutní a chronická onemocnění. 

Správa stravovacích zařízení

Dietologové mohou mít na starosti správu velkých stravovacích zařízení, mezi která patří školní a jiné jídelny. Dohlíží na připravovaná jídla a jejich hlavní starostí je, aby nabízená jídla splňovala doporučené výživové nároky a dodržovala pokyny pro bezpečnost potravin. 

Soukromá dietologická praxe

Dietolog může mít vlastní soukromou praxi stejně jako zubař a jiní lékaři. Dietologické služby nabízí lidem, u kterých řeší zdravotní problémy související s jejich způsobem stravování a zohledňuje jejich zdravotní stav a nemoci. Může poskytovat služby sportovcům, těhotným ženám a osobám s jinými specifickými požadavky na výživu.

Výzkumná dietologie

Dietologové také působí jako vědečtí pracovníci ve zdravotnických výzkumných zařízeních a laboratořích nebo na univerzitách. Zabývají se výzkumem a studiem výživy a jejího vlivu na lidské zdraví.

Jak se dietolog liší od ostatních odborníků na výživu

Existuje několik typů odborníků na zdravou výživu poskytujících pomoc se změnou stravovacích návyků k lepšímu. Hlavní rozdíly spočívají ve vzdělání, odborných znalostech a posléze i zaměření a místě výkonu činnosti. Největší rozdíly, co se týče vzdělání a odbornosti, jsou mezi dietologem a výživovým poradcem.

Dietolog versus nutriční terapeut

Na rozdíl od dietologa nutriční terapeut nemusí mít lékařské vzdělání. Nutriční terapie je nelékařský obor, který však vyžaduje několikaleté vysokoškolské či vyšší odborné studium. 

Znalosti výživových potřeb člověka jsou u takového odborníka na vysoké úrovni a stejně jako dietolog může pracovat s nemocnými lidmi, kterým nabízí odborné poradenství v oblasti výživy. Dietolog smí pacientům předepisovat některé léky, například antiobezitika (léky určené k léčbě obezity).

Výživový specialista není dietolog

Výživový specialista (také výživový či nutriční poradce) je nejčastěji člověk, který absolvoval kurz zaměřený na výživu člověka. Pro výkon této činnosti to ale není podmínkou, protože výživové poradenství je volná živnost. K jejímu provozování není prakticky nutné žádné vzdělání. 

Většina výživových poradců ovšem absolvuje kurz poradce pro výživu, a na základě získaného certifikátu může poskytovat služby výživového poradce. V současnosti existují kvalitnější kurzy (s akreditací MŠMT), i méně kvalitní kurzy výživového poradenství, což je důležité při výběru výživového poradce zvážit.

Co z toho vyplývá? 

Výživoví poradci by měli poradenské služby nabízet pouze zdravým osobám, nemocným by měli radit pouze nutriční terapeuti (specialisté) nebo dietologové. 

Výživový poradce z certifikátem z kurzu, i kdyby jich měl několik, se nesmí nazývat dietologem, nutričním terapeutem nebo nutričním specialistou. Pokud hledáte někoho, kdo vám dokáže poradit i se zdravotním problémem nebo dietním omezením, vždy se zajímejte o jeho vzdělání.

Máte-li vážnější zdravotní potíže, dietní omezení nebo potravinou alergii či intoleranci a cítíte, že by vám pomohla změna jídelníčku, vyhledejte nutričního terapeuta (specialistu) nebo dietologa. 

To neznamená, že by výživoví poradci byli špatní, jejich odborné znalosti jsou nicméně pro tyto případy nedostatečné. Žádné kurzy ani semináře zpravidla nenahradí několik let dlouhé vysokoškolské studium, které kombinuje teorii s praxí.

Jaké služby dietologie nabízí

Jako obor se dietologie zabývá potravinami, jejich složením a vlivem na člověka, a snaží se o léčbu různých nemocí prostřednictvím změn ve stravovacích návycích. 

Dietologové jsou schopni posoudit stravovací potřeby a sestavit jídelníček nemocným osobám na míru na základě jejich minulého i současného zdravotního stavu včetně zohlednění lékařské diagnózy. Poradenství nabízí i pacientům, kteří mají zvláštní výživové potřeby například z důvodu chirurgického zákroku, chronického onemocnění, potravinové alergie nebo intolerance (např. celiakie, laktózová intolerance) apod.

Nutriční terapie začíná být běžnou součástí léčby řady nemocí. Dietologové se zabývají nejen léčbou obezity, ale taktéž dalšími poruchami, které negativně ovlivňují zdraví a život pacienta z důvodu špatné a nevyvážené stravy. 

Mezi takové nemoci patří například diabetes, metabolický syndrom, Crohnova choroba, celiakie a další. Do jejich kompetence spadají rovněž poruchy výživy u dětí, mladistvých a dospělých

Nemoci, zdravotní a jiné potíže, kdy může dietolog pomoci

 • civilizační choroby: nadváha, obezita, cukrovka 2. typu (diabetes mellitus), srdečně-cévní onemocnění včetně vysokého krevního tlaku (hypertenze), zvýšení cholesterolu (hypercholesterolémie)
 • nemoci související s výživou nebo onemocnění, při kterých je nutné dodržovat speciální dietu: dna, jaterní cirhóza, zubní kazy, revmatoidní artritida a některé nádory, nemoci jater, slinivky, ledvin, žlučových cest, anémie, osteoporóza, hemoroidy a další
 • akutní nebo dlouhodobé potíže s trávicím traktem: zácpa, průjem, zvracení, chronická střevní onemocnění
 • trávicí a jiné problémy spojené s onkologickou léčbou, kde je nutná spolupráce s ošetřujícím onkologem
 • potravinové intolerance a alergie například na lepek, laktózu, na bílkovinu kravského mléka, některé druhy ovoce či zeleniny, ořechy apod. 
 • nespecifické zdravotní potíže typu únava, nechutenství, bolesti hlavy, břicha atd.
 • některá z poruch příjmu potravy: anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání a další
 • příliš nízká váha (podváha): společně budete hledat důvody i plán, jak přibrat
 • léčba obezity za pomoci chirurgického zákroku (bariatrická operace): gastrický bypass, gastrická plikace, gastrektomie, gastrická bandáž a jiné

Dietologie pro těhotné ženy nebo plánující otěhotnění

Úprava stravy může u žen pomoci vyřešit neschopnost otěhotnět. Dietolog může ženám pomoci nastavit optimální výživový program v průběhu těhotenství a při kojení, aby žena i dítě měly dostatek živin a plod se zdárně vyvíjel.

Dietologie pro zdravé lidi

Dietolog vám může pomoci, i když vás netrápí žádné nemoci, ale snažíte se zlepšit své stávající stravovací návyky a výše uvedeným nemocem preventivně předcházet. V takovém případě můžete očekávat odborné poradenství v oblasti zdravé výživy

Dietologie pro sportovce

Někteří dietologové mohou nabízet výživové poradenství amatérským a profesionálním sportovcům. Složení stravy významně ovlivňuje jejich sportovní výkony. Jídelníček jim upraví na základě zdravotního stavu, kondice, typu sportu, způsobu tréninku, závodních ambicí apod.

Dietologie pro seniory

S nevhodnými stravovacími návyky, jednostranným jídelníčkem a stravou chudou na živiny se často potýkají i starší lidé. Pestrý a vyvážený jídelníček je přitom jedním z nejúčinnějších způsobů, jak stárnutí oddálit. 

Dietologové seniorům nabízí pomoc s nastavením jídelníčku. Bude tak bohatý na živiny a minerální látky, které seniorům chybí nejčastěji.


Nejčastěji k dietologům chodí lidé, kteří mají v důsledky nadváhy zdravotní potíže.

Jak vám dietolog pomůže

Strava a pitný režim ovlivňují nejen vznik onemocnění, ale také jeho průběh i léčbu, kdy vhodně zvolený jídelníček může léčbu podpořit. Úprava stravy by proto měla být standardní součástí léčebného postupu.

Dozvíte se základní informace o nemoci a vlivu výživy na zdraví

U dietologa se dozvíte vše, co se týká nejen vašeho onemocnění, ale především to, jak lze léčbu ovlivnit nejen pomocí léků, ale také vhodně zvolenou stravou:

 • podrobné informace o vaší nemoci a probere s vámi vaše dietní omezení,
 • vliv stravy na zdraví obecně,
 • jak konkrétně výživa podpoří léčbu vaší nemoci,
 • jaké konkrétní stravovací zvyklosti byste měli změnit a jakým způsobem,
 • jak se stravovat lépe, aby vám chutnalo, ale neohrožovali jste své zdraví,
 • jak nahradit potraviny a jídla, která z důvodu nemoci nesmíte konzumovat,
 • jak postupovat při doporučení dodržovat dvě různorodé diety.

Osobní jídelníček

Součástí služeb bývá sestavení osobního jídelníčku, jež zohledňuje nemoc, celkový zdravotní stav, dietní omezení doporučená lékařem a chuťové preference. U jednotlivých pokrmů by měly být uvedeny běžné nutriční hodnoty (kcal/kJ, sacharidy, tuky, bílkoviny) a v případě specifických požadavků i další hodnoty (cholesterol, purinové látky, sůl, vitaminy a minerální látky apod.)

Jaká zlepšení můžete očekávat

Změnou stravy docílíte zlepšení zdravotní stavu. Konkrétní zlepšení se poté odvíjí od cílů, které návštěvou dietologa sledujete. Někomu jde o léčbu nějaké nemoci, jinému primárně o redukci váhy.

 • redukce tělesné hmotnosti pod odborným dohledem
 • zlepšení průběhu nemoci a podpora léčby pomocí stravy
 • dlouhodobé zlepšení celkového zdravotního stavu
 • významné zlepšení krevních testů
 • konkrétní dietní doporučení pro některá onemocnění (vhodné a nevhodné potraviny, jaké způsoby úprav používat)
 • prostřednictvím vylučovací diety potvrzení či vyloučení potravinových intolerancí či alergií, nahrazení problematických potravin neškodnými alternativami
 • odeznění nebo alespoň zmírnění nespecifických obtíží, jako je únava, nedostatek energie, nechutenství, potíže se spánkem a další

Díky konzultacím se postupně seznámíte s obecně prospěšnými výživovými doporučeními a naučíte se, jak jíst zdravěji a zároveň chutně, bez hladovění a nefungujících diet. Dobrému dietologovi nezáleží jen na úspěšném vyléčení vašeho problému, ale i na zlepšení a udržení zdraví z dlouhodobého hlediska.

Jak si vybrat opravdového a navíc dobrého dietologa

Stejně jako v každém oboru, i v dietologii narazíte na dobré i méně dobré odborníky. Při výběru vám mohou pomocí následující rady a tipy:

 1. Definujte své problémy a požadavky. Hledejte odborníka s příslušným vzděláním. Zeptejte se svého ošetřujícího lékaře, pokud vám sám návštěvu dietologa s doporučením na konkrétní osobu nenavrhne sám. 
 2. Kde hledat. Každá nemocnice mívá v ordinaci dietologa. Poptejte se po dietologovi ve vaší nemocnici. Existují i soukromé dietologické poradny, kde je nutno více se zajímat o to, jaký výživový odborník ji provozuje.
 3. Zajímejte se o kvalifikaci dietologa. Nejde-li o dietologickou poradnu přímo v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení, které běžně navštěvujete, ujistěte se, že jde o dietologa a ne jen o výživového poradce. O kvalitě služeb vypovídají nejen diplomy a certifikáty, ale také doporučení a zkušenosti ostatních klientů.
 4. Pozor na prodejce doplňků stravy. Ujistěte se, že vybraná dietologická poradna není zástupcem společnosti profitující z prodeje výživových doplňků. 

Závěrečné shrnutí: Dietolog podpoří i vaše celkové zdraví

Proč je lepší vyhledat pomoc dietologa, než se o úpravu jídelníčku snažit sám a googlit si informace na internetu?

Kdo je dietolog a jak vám pomůže?

 • je to odborník s vysokoškolským medicínským vzděláním se zaměřením na nutriční terapii (léčbu), která se stává běžnou součástí léčebného postupu,
 • zná zásady zdravého stravování a umí je využít při léčbě konkrétních zdravotních problémů a onemocnění,
 • specializuje se na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění jako obezita, vysoký tlak, cukrovka, vysoký cholesterol, kardiovaskulární nemoci,
 • provádí měření, vážení a další vyšetření za účelem co nejpřesnějšího posouzení zdravotního a výživového stavu,
 • vysvětlí vám vše, co se týká nejen vašeho onemocnění a jak lze léčbu ovlivnit správně zvolenou stravou,
 • poradí, jak se stravovat na základě vašich potíží. Také vás naučí principy podle nichž si dokážete zdravější jídelníček sestavit sami.
reklama
Popis

Udělejte první krok pro úspěšné hubnutí ještě dnes

Rezervujte si nezávaznou konzultaci s výživovým poradcem, na které získáte:

 • Diagnostiku těla na přístroji typu InBody / Tanita
 • Posouzení jídelníčku a tipy, jak ho upravit, aby šla vaše váha dolů
 • Doporučení, co dělat pro lepší zdravotní stav i kondici
 • Motivaci a návrh postupu pro úspěšné a trvalé hubnutí
 • Rezervujte si konzultaci dnes a získejte ihned 2 ukázkové jídelníčky na celý týden včetně receptů zdarma
 

Zjistěte za pár vteřin, zda máte na svou výšku optimální váhu

Jsem . Je mi let.

Vážím kg. Měřím cm.

Monika Šaríková

Monika Šaríková

Když jsem před léty studovala historii a literaturu, nenapadlo by mě, že se nakonec budu živit psaním. Jednoznačně nejradši se věnuji psaní o zdravém životním stylu. Miluji dobré jídlo, ráda vařím, ujetá jsem zejména na českou a asijskou kuchyni, zbožňuji přírodu a pohyb. Mezi mé velké sportovní lásky patří zejména běh, kolo, turistika a jóga :). Nově jsem kromě textařky také funkční trenérkou.