BezHladovění.cz

Centrum podpory zdraví

Kontaktní informace
Centrum podpory zdraví
Veleslavínova 14, 400 11

Zaměřujeme se jak na zdravé klienty, tak na klienty, kteří mají další zdravotní omezení jako je obezita, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, kompenzovaný diabetes II. typu a zvýšená hladina kyseliny močové, jejímž důsledkem může být dna. Dále se zabýváme poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie). Individuální výživové poradenství znamená nastavení výživy a celkových režimových opatření přímo na míru pro daného klienta. Jsou brány v úvahu chuťové preference, časové možnosti i zdravotní stav klienta.

Redakce

Redakce

Každý den vám přinášíme novinky a zajímavosti ze světa zdravého životního stylu a hubnutí.