Bezhladoveni.cz

Pozvánka na přednášku o psychosomatice. Zjistěte, jak zacházet se svým zdravím

Psychosomatika má za cíl dovést pacienta do stavu funkční stability pomocí vlastní imunity a schopnosti regenerace. Víc o psychosomatice prozradí zajímavá přednáška MUDr. Heleny Máslové v Praze v neděli 6. září.

reklama

Tělo a duše a vztah mezi nimi. Existují zákonitosti, o kterých v běžném životě neuvažujeme. A přece nám zásadním způsobem ovlivňují život. Jsou dostupné každému z nás bez ohledu na naše vzdělání. K jejich přijetí vede ochota chápat svět i sebe samé v širších souvislostech. A právě tuto možnost nabízí psychosomatika. Psychosomatika jako způsob myšlení, jak zacházet se svým zdravím a jak porozumět svým nemocem. Svět psychosomatiky přiblíží v neděli 6. září v pražské Městské knihovně lékařka Helena Máslová.

Co si máme představit pod pojmem psychosomatická léčba?

Helena Máslová: Psychosomatická léčba je intervence do stavu nemoci přes vědomí. Chirurg intervenuje na úrovni tkání a orgánů, farmakoterapie intervenuje na úrovni biochemie a psychosomatik intervenuje na úrovni myšlení a emocí, mění vzorce chování. Nástrojem je kognitivně behaviorální terapie.

Jaké výhody má psychosomatická léčba a pro koho je určená?

Helena Máslová: Výhodou je určitě cílový stav. Chirurg odstraní s patologií často i orgán (s endometriální cystou vezme vaječník, s myomem vezme celou dělohu), farmakoterapie je často pouze symptomatická a nejde po příčině.

Psychosomatik má za cíl dovést pacienta do stavu funkční stability, ideálně do stavu zdraví pomocí vlastní imunity a schopnosti regenerace. Učí změny postojů a návyků, které vedou k patologii, či akcelerují přirozenou degradaci organismu. Tím je dána i odpověď na otázku, kdo profituje z terapie – člověk s funkčními poruchami, kde je šance na vratnost procesu. Například přičarovat vajíčka do vyhaslých vaječníků nikdo nezvládne.

Jaké jsou ve zkratce principy psychosomatiky?

Helena Máslová: Základní tezí je propojenost. Vnímání jednoty těla a propojení na okolí, tzv. bio-psycho-sociální propojení. K obvyklému propojení těla a mysli je dobré zohlednit i spirituální naplnění či frustraci. Holistický pohled na zdraví je dnes s našimi znalostmi mikrobiologie, endokrinologie, imunologie a environmentalismu naštěstí už plně respektovaný.

S jakými pacienty se setkáváte nejčastěji?

Helena Máslová: Pracuji nejčastěji s funkčními gynekologickými problémy.

Proč v tomto případě klasická medicína nedokáže pomoct a psychosomatická ano?

Helena Máslová: Došlo k nešťastnému roztrhnutí ženského lékařství mezi gynekologii, endokrinologii a internu. Nešetrně se vše „zaléčuje“ antikoncepcí a antibiotiky či operací. Tím se vytváří velké množství iatrogenních problémů, například post pill amenorea. Většina z nás má dost zkreslené představy o tom, co znamená žít zdravě. V pubertě a fertilním věku to může mít fatální důsledky.

Psychosomatika se snaží učit lidi vnímat svoje tělo jako rezonanci všeho, co žijeme. Někdy se ženy k sobě chovají surově, chybí jim vnitřní soucit.

Jak vypadá váš přístup k pacientovi?

Helena Máslová: Úvodní analýza trvá dvě hodiny. Cílem je pochopit osobní příběh a vnitřní drama včetně předsudků a rodinných imprintů. Každý z nás má svůj osud a každá terapie je pokus o manipulaci. Kognitivně behaviorální terapie využívá zrcadlení, kdy si člověk při vyprávění uvědomuje souvislosti a sám hledá východisko. Pomáhám mu porozumět, co se děje v jeho těle a co spouští jakou fyzickou odezvu.

Kdo bude přednášet: MUDr. Helena Máslová

Lékařka, která se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. Je členkou České lékařské komory. Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče.

Kam a kdy na přednášku?

Více o události na Facebooku: https://www.facebook.com/events/706923939873896/ 

Těšíme se na vás 🙂

 

Zjistěte za pár vteřin, zda máte na svou výšku optimální váhu

Jsem . Je mi let.

Vážím kg. Měřím cm.


Redakce

Každý den vám přinášíme novinky a zajímavosti ze světa zdravého životního stylu a hubnutí.

Nenechte si ujít

reklama
reklama